Gå tilbake til:
Du er her:
Smartby Montana
Smartby Montana
Bilde: 3RW,BOB,Eviny

Presenterer prosjektene Montana og Fælledby

På arrangementet i KODE2 den 22.juni får du innblikk i de to nabolagsprosjektene i en tidlig fase og kan komme med innspill og spørsmål som kan påvirke prosjektenes utforming!

Velkommen til NABOKVELD med prosjektpresentasjoner fra NABO-utstillingen.

Se hele juniprogrammet til NABOKVELD

Om prosjektene Montana og Fælledby
Om prosjektene Montana og Fælledby
Bilde: Anne Kringstad

Tirsdag 22. juni: Montana og Fælledby

Sted: KODE 2
Tid:  klokken 18.00

Gratis adgang.


Program
17.30 Mingling i Smakverket

18.00 Montana Nabolagstun 
            (3RW ARKITEKTER,  SWECO,BOB OG EVINY)

18.30 Prosjektpresentasjon Fælledby, en naboskapskomposisjon 
            (HENNING LARSEN)

19.00 Pause

19.15 Samtale om prosjektene og spørsmål og innspill fra salen

20.00 Slutt

Om prosjektene

Montana har ambisjon om å bli Bergens mest klimavennlige nabolag. Smartby Montana vil vise vei mot en bærekraftig byutvikling og følge Bergen kommunes målsetninger om å skape 1,5-graders byen i 2050. Klimahensyn er et overordnet prinsipp i prosjektet, men de ønsker også å legge til rette for det gode liv mellom husene. Visjonen er å bygge fellesskap og huske at et godt boligprosjekt handler om mer enn bygningene. Det handler om å bygge fellesskap mellom husene og mellom menneskene som skal bo der. Som det første nabolaget i Bergen skal Smartby Montana BREEAM-communities sertifiseres som Excellent. Det innebærer at det stilles høye krav til valg av helhetlige og bærekraftige løsninger. Sosial bærekraft er høyt prioritert i prosjektarbeidet, og har påvirket løsningene som er valgt. Smartby Montana skal være et mangfoldig nabolag og tilby kvalitetsboliger på tvers av generasjoner, livssituasjoner og inntektsnivå. Sambruk og deleløsninger skal sikre at nabolagets mål om reduksjon av klimagasser oppnås. Det er også et virkemiddel som skal bidra til å sikre et inkluderende og sosialt bærekraftig nabolag for alle brukere.
BOB, Eviny og 3RW arkitekter.

Fælledby skal ligge like utenfor sentrum av København hvor Vejlandskvarteret skal forvandles tidligere søppelplass til en modell for bærekraftig livsstil. Nabolaget slår sammen tradisjonelle danske urbane og landlige typologier for å skape en hybrid som balanserer byen og dens naturlige omgivelser. Kvarterets byrom utformes slik at de understøtter et variert hverdagsfellesskap, hvor man både blir del av et aktivt byliv, kan dyrke det nære naboliv og har direkte adgang til naturens ro og opplevelser. Fælledby er et konsept bygget på tradisjonelle prinsipper, der riktig blanding av typer fellesarenaer får fellesskapet til å blomstre. Alle boligkvartalene er sammensatt av forskjellige boligtyper, slik at forskjellige beboere møter hverandre i det daglige liv. Studentboligene og en stor del af pleie- boligene er fordelt rundt i bebyggelsen og plasseret sentralt i gårdsrommet, hvor de inngår i fellesskapet på lik linje med alle andre, og sannsynligvis kan bidra til det lokale fellesskapet på en helt spesiell måte. Mennesker i alle livets faser er inkludert i Fælledby. Nabolagene er bygget opp rundt felleskap i mange former, og vil skape levende, aktive byrom og lokalsamfunn. I tillegg til ulike typer private boliger, finner man et vell av ulike typer møteplasser i Fælledby.
Henning Larsen arkitekter.

Om Nabo og Nabokveld

NABO: Hvordan skal vi bo sammen? er en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

NABOKVELD er utstillingens arrangementsserie.

Kuratorer for NABO og NABOKVELD: Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen)

Les mer om Boligutstillingen

Arrangementet på Facebook