Gå tilbake til:
Du er her:
Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken bilde
NY LØSNING: Byrådsleder Harald Schjelderup la frem byrådets anbefaling til bybanetrasé i Sandviken. Her med byrådene Julie Andersland, Anna Elisa Tryti og Dag Inge Ulstein.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Presenterte ny løsning for Bybanen gjennom Sandviken

18. januar presenterte byrådet en ny løsning for bybanetraseen gjennom Sandviken som innebærer forlenging av Fløyfjellstunnelen.

- Vi har funnet en løsning som er i tråd med vår politiske plattform. Vi har hatt et godt samarbeid med Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune, og har lyttet til konstruktive innspill fra beboere, sa byrådsleder Harald Schjelderup da den nye løsningen for bybanetrasé gjennom Sandviken ble presentert.

Byrådets anbefaling

I sin nye løsning anbefaler byrådet å forlenge Fløyfjellstunnelen, sørgående ramper i Sandviken, tunnel fra Sandbrogaten med stopp ved Sandviken kirke, til Amalie Skrams vei. Det anbefales at Bybanen går i dagen i Åsaneveien - gamle Helleveien, med fire stopp i Sandviken: Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og NHH.

- Vi anbefaler at midler til Bymiljøtunnelen omdisponeres til forlenging av Fløyfjellstunnelen, sier Schjelderup.

Byrådet vil se nærmere på arealdisponering og kryssløsninger i Eidsvåg som gir rom for byutvikling. Det skal tas hensyn til kulturminner, særlig i Amalie Skrams vei. Muligheter som skaper forbindelse og tilgang til nye byutviklingsområder skal vurderes videre.

- Dette er en løsning som er svært god for kollektivdekningen i den eksisterende bebyggelsen i Sandviken, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Behandles i bystyret 31. januar

Byrådsleder anslår at planleggingsarbeidet vil ta noe lenger tid enn løsningen som tidligere var foreslått. Et tett samarbeid mellom aktørene skal likevel sikre kontinuitet i utbyggingen.

- Byggetiden kan bli opptil tre år lengre. Men med dette forslaget får vi en løsning som mange stiller seg bak, og som skal leve i mange tiår, sier Schjelderup.

Den endelige avgjørelsen om løsning for Bybanen gjennom Sandviken skal avgjøres av bystyret 31. januar.

Vedlegg