Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Tarje Wanvik og Nancy Jøssang på frokostmøte
Bilde: Agnete Helene Matre / Bergen kommune

Samarbeid, samstemthet og samferdsel er nøklene til en bærekraftig by

Samarbeid mellom kommunen og utbyggere er avgjørende for en bedre by. Dette var tema da Tarje Wanvik ble utfordret til å evaluere sine første 100 dager som etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Torsdag 16. juni, i en kantine på Nøstekaien, samlet det seg representanter for utbyggere, konsulenter og politiske partier til et frokostmøte med Tarje Wanvik som gjest. I regi av Opus løftet Nancy tema som blant annet byutvikling, samferdsel, havbyen Bergen, nullutslipp og samarbeid. På slutten var det åpnet for spørsmål fra gjestene - for å rett og slett spørre sjefen sjøl. 

På spørsmål om hvorfor han tok jobben som etatsdirektør, var svaret til Wanvik enkelt og greit: – Som jeg sier til min datter som er på jobbjakt – den beste jobben er dessverre tatt!

Tarje Wanvik som presenterer
Bilde: Agnete Helene Matre / Bergen kommune

Samarbeid, samstemthet og samferdsel

For å kunne nå målet om en bærekraftig by trekker Tarje Wanvik frem de tre S’ene. Samarbeid, samstemthet og samferdsel. For at byutviklingen skal bli best mulig må alle jobbe sammen og tenke nytt, påpeker Wanvik. 

– Vi må slutte å snakke oss ned og komme med dommedagspresentasjoner om Bergen by. Vi må heller snakke oss opp. Samtidig er det dessverre slik at vi per i dag ikke når målene våre – verken om nullvekst i personbiltransport, eller reduksjon i klimautslipp. Med andre ord haster det med å finne løsninger, sier han.

Veien videre sammen

Et viktig tema som ble trukket fram i frokostmøtet var nødvendigheten av kommunikasjon og god samhandling mellom kommunen og næringslivet. 
– I hver reguleringsplan ligger det et handlingsrom og muligheter – og de må vi benytte oss av, sier Wanvik. 

– Vi som kommune må ta hensyn til og vurdere helheten i byplanleggingen, samtidig som vi alle må sette oss ned og konkretisere hvert enkelt prosjekt og hvordan dette kan bidra til å gjøre Bergen til en bedre og mer bærekraftig by, avslutter han.