Gå tilbake til:
Du er her:
Harald Hjortland, Connie Rong og Stig Gaute Lie
Den nye etaten Bergen Vann ble feiret med boller og kaffe til frokost! En god start på dagen for Harald Hjortland, Connie Rong og Stig Gaute Lie på Spelhaugen
Bilde: Trude Haugen

Samlet i en ny etat: Bergen Vann

Vann- og avløpstjenestene i Bergen kommune ble 1. oktober 2021 samlet til en felles etat, Bergen Vann. Sammenslåingen ble fredag morgen markert med både byråd og kommunaldirektør – og skillingsboller.

Thor Haakon Bakke, Magnar Sekse og Anne Iren Fagerbakke
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke, etatsdirektør for Bergen Vann Magnar Sekse og kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling Ann Iren Fagerbakke
Bilde: Trude Haugen

-Rent vann er noe vi fort tar for gitt. Jeg er stolt av vann- og avløpstjenestene våre, og er glad for at all innsikten, kompetansen og initiativet nå igjen er samlet i en etat, sa byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke. Han, kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling Anne Iren Fagerbakke og den nye etatsdirektøren Magnar Sekse markerte sammenslåingen både på Spelhaugen og i Fjøsangerveien fredag morgen. 

Rent vann til folk og fjord!

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann, og gjennom utstrakt avløpsrensing bidra til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Den nye etaten vil ivareta hele kundereisen under en felles paraply. Alt fra håndtering av nedbør, via renseanlegg til rent vann i springen. Fra avløpsvann, via biogassanlegg til rene og trygge badevann. Drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen og Os, og strategisk planlegging og prosjektering av fremtidens VA infrastruktur og morgendagens arealplanlegging. 

Hva blir nytt for Bergens befolkning?

Bergens befolkning vil ikke merke store endringer etter omorganiseringen. 

  • Telefonnummer til Kundesenteret forblir 55 56 60 00.
  • Ny felles e-postadresse blir bergenvann@bergen.kommune.no
  • Vaktsentralen nås fortsatt på 55 56 78 15
  • Kundesenteret til vann- og avløpstjenestene vil fortsatt bli å finne i Fjøsangerveien 68
  • Driftstjenestene blir fortsatt i Spelhaugen 22
  • Mer info om Bergen Vann finner du her
Bergen Vann logo
Vann- og avløpsetaten og Bergen Vann KF samles og blir hetende Bergen Vann
Bilde: undefined

Beredskap

Vaktsentralen er underlagt Bergen Vann, men er del av hele Bergen kommunes døgnåpne beredskapssenter. Vaktsentralen tar imot meldinger til kommunen om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensing, idrett og annen offentlig eiendom. Kommunens vann- og avløpstjenester er samfunnskritiske oppgaver som byrådet, uavhengig av organisering, står ansvarlig for. 

Bystyrevedtak

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og vår driftsleverandør Bergen Vann KF samles etter et bystyrevedtak om å avvikle Bergen Vann KF. Den nye etaten har om lag 260 ansatte og blir å finne både i Fjøsangerveien og på Spelhaugen. Magnar Sekse er den nye etatsdirektøren for Bergen Vann.

Les mer her:

Om oss – Rent vann til folk og fjord!

Innbyggerhjelpen – Bergen Vann

Hovedplaner for vannforsyning og avløp

Meldinger fra Vaktsentralen

Bli varslet av kommunen ved uforutsatte hendelser

Skillingsboller serveres i kantinen i Fjøsangerveien 68
Sammenslåingen ble markert med skillingsboller og kaffe. Her fra kantinen i Fjørsangerveien
Bilde: Trude Haugen
Bergen Vann Spelhaugen
God stemning hos denne gjengen på Spelhaugen. F.v. (sett bakfra) Eirik Ingebrigtsen, Tor Nøtsund, Nils Christian Øvreeide, Svein-Atle Barane og Terje-Morten Hjelme
Bilde: Trude Haugen