Gå tilbake til:
Du er her:
Dronebilde over Slettebakken avfallsdeponi tatt i september 2020.
Dronebilde over Slettebakken avfallsdeponi tatt i september 2020.
Bilde: Bergen kommune

Sanering av Slettebakken deponi starter i august

Etter en lang og grundig forberedelsesfase er Bymiljøetaten klar til å starte arbeidet med sanering av Slettebakken deponi.

Det nedlagte avfallsdeponiet på Slettebakken ble brukt av Bergen kommune fra 1940 til 1961. For å hindre forurensning til omgivelsen har bystyret vedtatt at avfallsdeponiet skal fjernes og saneres. Prosjektet er teknisk og miljømessig krevende, og har krevd nøye planlegging før selve saneringen starter. 

Første deponi som sorteres på stedet

Fra venstre: Geir Haveraaen (Bymiljøetaten), Bjørg C. Torsnes (Veidekke), Ingmar Austevoll (Veidekke), Lise Reinertsen (Bymiljøetaten), Gry B. Stenersen (Bymiljøetaten), Endre Hausvik (Bymiljøetaten), Hans Aakre (Veidekke)
Fra venstre: Geir Haveraaen (Bymiljøetaten), Bjørg C. Torsnes (Veidekke), Ingmar Austevoll (Veidekke), Lise Reinertsen (Bymiljøetaten), Gry B. Stenersen (Bymiljøetaten), Endre Hausvik (Bymiljøetaten), Hans Aakre (Veidekke)
Bilde: Maja Gloppen Norheim

Til å utføre saneringsarbeidet har Bymiljøetaten inngått kontrakt med Veidekke entreprenør i samarbeid med belgiske DEME Environmental. 

– Dette er det første deponiet i Norge som blir gravd opp og sortert på stedet. Det har derfor vært avgjørende med god dialog med Statsforvalteren og Miljødirektoratet for å få alle nødvendige tillatelser, og vi er glade for at vi nå er klare til å starte det etterlengtede arbeidet med sanering, forteller etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen. 

Sorteringsanlegg på området 

For å ivareta sirkulær økonomi vil det bygges et sorteringsanlegg på området og sparer nærmiljøet for betydelig transport. Anlegget vil sortere, vaske og rense de forskjellige fraksjonene av masser slik at mest mulig kan gjenbrukes på Slettebakken. 

Arbeidet har oppstart i august 2022, og er forventet å ta omtrent to år. 

Les mer om arbeidet med sanering av Slettebakken deponi