Gå tilbake til:
Du er her:
Svaner i vannet
Bymiljøetaten inviterer til webinar om svaner for å bidra til økt kunnskap om deres atferd.
Bilde: Kristin Madsen Klokkeide

Se digitalt foredrag om knoppsvanen

Vi ser stadig flere knoppsvaner i Bergen. Bymiljøetaten inviterte til webinar om svanen mandag 7. juni. Webinaret er nå tilgjengelig for alle som ønsker å lære mer om svanens atferd.

Opptaket er er publisert i sin helhet på Vimeo. Selve innlegget starter etter 6 minutter og 10 sekunder. Se webinaret

 

For bare få år tilbake var den prektige knoppsvanen en sjelden gjest her i kommunen, som en gjerne kunne observere på vinterstid, men som ikke hekket her. Dette har endret seg.

Flere hekkende svaner enn noen gang 

Første registrerte hekketilfeller ble registrert i Nordåsvannet i 2018, og i 2020 ble det registrert 10 hekkende par spredt over hele kommunen, blant annet i Fanafjorden, Solheimsvannet, Tveitevannet, Kviturspollen og Nordåsvannet. 2021 ser ut til gi enda høyere tall og følgelig bli det året med høyest antall hekkende knoppsvaner registrert her i kommunen. I en tid der urovekkende mange sjøfuglarter sliter med bestandsnedgang er det gledelig at dette ikke gjelder alle arter.

Forsvarer aktivt reir og territoritum

Når dyr og mennesker skal dele leveområder kan dette by på nye situasjoner for begge parter, og kunnskap om dyrenes adferd og behov er viktig for å få denne sameksistensen til å fungere best mulig. Svaner er store fugler som aktivt forsvarer sitt reir, avkom og territorium. Hvordan vi som mennesker oppfører oss rundt svanene har betydning for hvor vellykket denne sameksistens blir.

Hva må du tenke på i møte med svanen? Åpent webinar 

7. juni kl. 17.00 holdt Bymiljøetaten et åpent webinar der vi formidler informasjon om svanens adferd, hvordan forholde seg til svaner, og viktige moment å tenker på i møte med svaner og annen sjøfugl ved, og på vann/sjø. Enkelte andre sjøfugler som har valgt Bergen kommune som sitt leveområde deler av året vil også bli tatt opp, og regelverk rundt ferdsel på vann/sjø og hensyn til vilt. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert sameksistens mellom natur og mennesket. 

Viltforvalter Caroline Christie innleder webinaret, og hovedinnlegget holdes av den erfarne ornitologen Arild Breistøl fra Norsk ornitologisk forening. Innlegget varer ca. 30 minutter, så svares det på spørsmål fra seerne i etterkant. Totalt varer webinaret ca. én time. 

 

Opptaket er er publisert i sin helhet på Vimeo. Selve innlegget starter etter 6 minutter og 10 sekunder. Se webinaret

Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her