Gå tilbake til:
Du er her:
Bybanen Åsane
Bilde: Illustrasjon Christine Hvidsten i Plan- og bygningsetaten.

Se film som viser vedtatt bybanetrasé til Åsane

Lurer du på hvor den vedtatte traséen mellom Kaigaten og Vågsbotn går? Her finner du en enkel animasjonsfilm, laget av Plan- og bygningsetaten.

Filmen viser blant annet hvor traséen starter og stopper, og på hvilke strekninger den skal gå i dagen og tunnel. Filmen viser en grovskisse ut fra hvor vi er i planprosessen. Det er planlagt 13 stopp på den 12,5 kilometer lange traséen, og i reguleringsarbeidet fremover vil planleggerne blant annet gå mer i detalj på hvor stoppene skal plasseres.

Som en del av prosjektet planlegges også en 14 kilometer lang sykkeltrasé mellom sentrum og Åsane.

Filmredigering: Eskild Langnes Bakke. Illustrasjoner: Christine Hvidsten.

Fremdrift for planarbeidet

Reguleringsarbeidet pågår, og Plan- og bygningsetaten vil sammen med konsulent ha klar en skisserapport våren 2020. Endelig planforslag skal behandles i byrådet og legges på høring i 2022. Det er Bergen bystyre som vedtar reguleringsplanene. Bybanen til Åsane skal etter planen være ferdigbygget i 2031.

Traséen for Bybanen i sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016, og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018.

9. mai 2018 vedtok Byrådet i Bergen oppstart av reguleringsplanarbeid for:

• Bybanen fra sentrum til Åsane

• Forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg

• Hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane

Bybanens hovedmål

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet. Bybanen skal være hovedstammen i kollektivsystemet og gi kvalitet og konkurransekraft til byens kollektivtransporttilbud. Prosjektet har to hovedmål:

• Bybanen skal bidra til god byutvikling

• Bybanen skal gi en trygg og effektiv reise

For mer informasjon, se Miljøløftet.no

Se film som viser vedtatt bybanetrasé til Åsane bilde
Fremdrift for planprosessen. Illustrasjon: Christine Hvidsten