Gå tilbake til:
Du er her:
Se hvem som kan vinne Arkitektur- og byformingsprisen bilde
Bilder av de nominerte er utstilt på Festplassen. Se også bildeserien i artikkelen
Bilde: Thomas Cook

Se hvem som kan vinne Arkitektur- og byformingsprisen

Her er de ni nominerte til Bergen kommunes Arkitektur- og byutviklingspris.

I år er det niende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut.

Kriterier

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris skal fremme og belønne – de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater.

Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre årene.

Disse ni er kandidater til årets pris:

 • 1912 - Damsgårdssundet. Damsgårdsveien 62
 • Slåtten Terrasse. Harald Sæveruds veg 230
 • Huset i hagen. Kirkevegen 43B
 • Kronstadveien 20
 • Skansemyren barnehage. Ole Irgens`vei 90
 • Villa TSR. Sandbrekketoppen 59
 • Elsesro Brygge. Sandviksveien 160
 • Badstue med sjel. Sandviksveien 191
 • Enebolig Titlestad. Søre Titlestad 24E

Se alle kandidatene i bildeserien.

Det har vært avholdt befaring på samtlige prosjekter, og Rådet fikk på hvert enkelt sted en presentasjon av kandidatene.

Årets mange gode kandidater spenner fra små konstruksjoner som bidrar til å skape gode lokale møteplasser, til boligprosjekter som representerer ulike former for fortetting i eksisterende boligområder og etablering av nye, viktige bygg for det offentlige.

Alle prosjektene representerer vellykket fortetting, og de er til sammen eksempler på arkitektur som inneholder kvaliteter som er vakre, særpregede, grønne og endringsdyktige.

Juryen

Rådet for byforming og arkitektur er jury for prisen. Disse er med i juryen:

 • Knut H. Opheim
 • Tor Helge Valen
 • Gunn Nordal
 • Siri Skjold Lexau

Prisutdeling på Byutviklingskonferansen

Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen i Grieghallen fredag 29. november

Flere artikler