Gå tilbake til:
Du er her:
Fløttmannsplassen
Fløttmannsplassen ved Damsgårdssundet
Bilde: Elisabeth Langeland Matre

Se planene for den nye sjøfronten

Som en del av byjubileet Bergen 950 år finner du nå en utendørs utstilling om strategi for sjøfronten i sentrale Bergen.

Utstillingen blir stående frem til 4. september, og du finner den ved vannkanten seks steder: Fløttmannsplassen, Kirkebukten, Møllendal allmenning, Store Lungegårdsvannet, Sandvikstorget og Nordnespynten.

På Nordnespynten finner du også totempælen som ble gitt i vennskapsgave til Bergen fra Seattle i forbindelse med byens 900-årsjubileum.

20 kilometer kystlinje

Forslag til strategi for sjøfronten Bergen sentrale deler er sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling. 

Kystlinjen fra Breiviken til Laksevågneset er cirka 20 kilometer lang, og blant de mest attraktive og verdifulle områdene i byen. Bergen har i hele sin historie vært en handels- og sjøfartsby, med havnen som premiss for byvekst og byutvikling. 

Sjøfront for hele byen

Bare 30 prosent av den sentrale strandlinjen er i dag tilgjengelig i form av gangveger, kaier og friområder. Formålet med sjøfrontstrategien er å bidra til at utviklingen av sjøfronten kommer hele byen til gode, og at Bergens maritime identitet og status som havneby ikke går tapt. Byens kontakt med sjøen skal styrkes, og planleggingen i sjøfronten skal være forutsigbar. 

Her kan du se animasjonsfilm og lese mer om sjøfrontstrategien