Gå tilbake til:
Du er her:
Signerte byvekstavtalen bilde
NORGES FØRSTE BYVEKSTAVTALE: - Dette er et viktig skritt på veien for å bli en grønnere, mer klimavennlig og funksjonell by, og dermed også viktig for hele regionen, sa byråd Anna Elisa Tryti da byvekstavtalen ble signert onsdag. F.v. fungerende fylkesordfører Pål Kårbø, jernbanedirektør Elisabeth Enger, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, byråd Anna-Elisa Tryti og fylkesmann Lars Sponheim.
Bilde: Nina Blågestad

Signerte byvekstavtalen

I mai ble Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og staten enige om en byvekstavtale. Onsdag signererte forhandlingspartene avtalen.

Det var fungerende fylkesordfører Pål Kårbø, byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger som underskrev avtalen på vegne av partene.

Den signerte avtalen ble formelt overlevert til statssekretær Jens Frølich Holte i Samferdselsdepartementet og statssekretær Bjørnar Laabak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avtalen blir endelig inngått når regjeringen har behandlet den over sommeren.

Godt nytt for Bergen

Gjennom avtalen forplikter Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune seg til å sørge for arealbruk i byområdet som øker kollektivbruken og gjør det enklere å være syklist og fotgjenger. Avtalen vil blant annet sikre statlig bidrag på 50 prosent av kostnadene for videre utbygging av Bybanen, statlige midler til tiltak for kollektiv, sykkel og gange, samt videreføring av belønningsmidler til drift av kollektivtrafikken.

- Bergen blir en grønnere og mer klimavennlig by med byvekstavtalen. Den er viktig for at Bergen skal bli en kollektiv-, sykkel- og gåby. Byvekstavtalen finansierer Bybanen, et bedre busstilbud, sykkel- og gangveier, trafikksikkerhet og vegutbedringer. Avtalen er godt nytt for Bergen, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti.

Et viktig verktøy

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø beskriver avtalen som viktig verktøy for å nå de forpliktelsene som Paris-avtalen stiller til oss.

- Med denne avtalen blir det gjort et stort og fremtidsrettet løft for videre utvikling både transport- og utbyggingsmessig i Bergen, sier Kårbø.

Byvekstavtalen

Formålet med byvekstavtalen er å bidra til mer miljøvennlig transport og byutvikling i Bergen fram mot 2023.

Se avtalen og alle vedleggene.