Gå tilbake til:
Du er her:
Nordnes sjøbad
ÅPENT: Det blir bademuligheter på Nordnes denne vinteren også, selv om kommunen nå kutter betydelig i strømforbruket
Bilde: Nina Blågestad

Slik skal kommunen kutte strømutgifter

Byrådet med sparepakke: Temperaturen skrus ned i kommunale bygg. Nordnes sjøbad skal fortsatt holde åpent.

På grunn av energiknapphet og en voldsom økning i strømprisen, har byrådet vedtatt flere sparetiltak som gjelder for kommunens egne bygg:

  • Skoler skal ha makstemperatur på 20 grader i alle oppholdsrom, 18 grader i inngangsparti og grovgarderober og 21 grader i garderober for kroppsøving idrett og svømming.
  • Det samme gjelder barnehager, bortsett fra at makstemperaturen settes til 21 grader i rom som er leke- og oppholdsareal for barn og som ikke har gulvvarme.
  • Sykehjem skal ha makstemperatur på 20 grader i de ansattes rom. Det er ikke krav om å redusere temperaturen i beboerrom og andre oppholdsrom.
  • Offentlige kontorer og kulturbygg skal ha makstemperatur på 20 grader.
  • I bygninger som har kjøleanlegg for komfortkjøling, settes makstemperaturen til 27 grader. Det betyr at kjøleanlegg må brukes mindre.

Kutter forbruket med ti prosent

Til sammen vil de vedtatte tiltakene redusere kommunens energiforbruk med inntil ti prosent. Full oversikt over detaljene finner du i sakspapirene fra byrådet.

– Bergen kommune vil gå foran og vise at det er mulig å bruke mindre energi med relativt enkle grep, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og samferdsel.

Han framhever at tiltakene kan få en varig, positiv effekt:

–  Det er bra å bli mer bevisst på strømforbruket. Samtidig skal vi følge nøye med og eventuelt justere tiltakene etter hvert. Særlig barnehager og enkelte skoler kan ha spesielle behov, sier byråden, og legger til at innetemperaturen der skal evalueres jevnlig i samråd med Etat for skole og Etat for barnehage.

Ventilasjon, belysning og varmt vann

I tillegg til oppvarming, er det i kommunale bygg et stort energibehov både til ventilasjon, belysning og bruk av varmt vann. 

Byrådet har vedtatt at ventilasjonsanlegg som hovedregel skal skrus av utenfor brukstiden til bygget.

Lys skal alltid være av i rom som ikke er i bruk, og utebelysning skal slås av med mindre det medfører vesentlig ulempe.

Thor Haakon Bakke
– GÅR FORAN: Det er viktig at også Bergen kommune tar ansvar ved å redusere energibruken i egne bygg, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima,. miljø og samferdsel.
Bilde: Andrew Buller

Byrådet oppfordrer til mindre bruk av varmtvann. I dusjanlegg med forhåndsinnstilt temperatur skal denne reduseres fra 35 grader til 32 grader.

Nordnes sjøbad viktig for folkehelsen

Bergen kommune har flere bydelsbasseng, skolebasseng, i tillegg til Nordnes sjøbad, som er et utendørs svømmeanlegg. Ingen av anleggene skal stenges, men temperaturen vil bli satt ned én grad i bassengene.

– Vi velger å holde Nordnes sjøbad åpent. Det er et viktig tilbud og bra for folkehelsen. Men også der skal temperaturen reduseres, både i bassenget og i garderobene. Det blir heller ingen ekstra åpningsdag i vintersesongen, slik det var planlagt, sier Bakke.

Bergen kommune vil følge nøye med på effekten av tiltakene utover høsten og vinteren, både knyttet til energikrisen og prisutviklingen på strøm, og byrådet vil eventuelt komme tilbake med en ny sak.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 15. september