Gå tilbake til:
Du er her:
Til fots over gangfelt med buss i bakgrunnen
TAR BEINA FATT OG REISER KOLLEKTIVT: Når folk i Bergen velger bort bilen, har det vært størst økning i dem som går og reiser kollektivt. Men også andelen syklister har økt.
Bilde: Nina Blågestad

Stadig flere bergensere velger bort bilen

Andelen reiser med bil i Bergen fortsetter å gå ned. Samtidig velger stadig flere bergensere å reise miljøvennlig.

Det viser foreløpige beregninger av data fra den nye nasjonale reisevaneundersøkelse (RVU) for 2017, som er basert på de første seks av tolv måneder.

 

Mer buss, bane, sykkel og gange

De forrige reisevaneundersøkelsene ble gjennomført sist gang i 2008 og 2013.

Fra 2008 til 2017 gikk andelen bilførere ned fra 50,9 til 43,8 prosent. Andelen gående økte fra 22,5 til 25,6 prosent, mens andelen kollektivreisende økte fra 12,9 til 17,2 prosent.

Sykkelandelen har også økt, fra 3,4 i 2013 til 4,3 prosent i 2017.

 

- Leverer på miljømål

- Det er svært gledelig at vi allerede leverer så godt på Miljøløftets mål om nullvekst og målet i Grønn strategi om ti prosent nedgang i personbiltrafikken innen 2020, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti.

- At flere bergensere går, sykler og reiser kollektivt, betyr mindre kø, mindre støy og renere luft - kort sagt en bedre by for alle, utdyper hun.

LES OGSÅ: Rustar opp Bergens travleste kollektivgate

Grafene viser tallene sammenlignet med foregående undersøkelser.
Grafene viser tallene sammenlignet med foregående undersøkelser.
 

 

Dette er Miljøløftet

Miljøløftet er navnet på byvekstavtalen i Bergen og den nye bompengepakken. Det er er et samarbeid mellom staten, fylket og kommunen. De neste 20 årene skal det bygges bybane, tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau og miljøgater for nesten 30 milliarder kroner.

www.miljoloftet.no