Gå tilbake til:
Du er her:
Elsparkesykler fra ulike operatører oppstilt på oppmerket parkeringsareal
Elsparkesykkel-operatører kan søke på tillatelsesordningen for utleie av små elektriske kjøretøy.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Tillatelsesordning for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Bymiljøetaten utlyser tillatelsesordning for utleie av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bergen kommune. Søknadsfrist er 3. mai 2022.

Kunngjøringen gjelder for tillatelsesperioden 1. juni 2022 til 1. april 2024. I henhold til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Bergen kommune, gis det tillatelse til inntil tre utleiere. 

Send inn søknad

Søknad om tillatelse sendes via e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no. Se vilkår og mal for søknadsbrev under “Dokumenter”. Merk e-posten med «2022/31419 Søknad om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen, 2022». 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 3. mai 2022. 

Dokumenter

Spørsmål og svar