Gå tilbake til:
Du er her:
Kart kjøremønster
Oversikt over kjøremønster ved Torget og Bryggen i sommer.

Torget er stengt for biltrafikk i sommer

Som en prøveordning stenges Torget for biltrafikk i sommer. Fram til søndag 16. august er det dermed endret trafikkmønster over Torget og Bryggen.

Skilt som viser at Torget/Bryggen er stengt for biltrafikk i sommer
Stengingen av Torget/Bryggen er et prøveprosjekt som varer til 16. august.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Bryggen stenges for biltrafikk fra nord ved Sandbrogaten, men det vil være mulig å kjøre til Bryggen via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen. Buss, taxi og moped kan fortsatt kjøre over Torget. 

Tiltaket er en del av Miljøløftet, og Bystyret vedtok prøveordningen i april i år. Prøveordningen skal bidra til å sette de gående, syklende og kollektivreisende fremst. Med redusert biltrafikk i sentrum blir den indre bykjernen mer fredelig for myke trafikanter. 

Her finner du de politiske sakene og andre dokumenter som er knyttet til prøveordningen. 

Prøveordningen skal evalueres

Det skal gjennomføres en evaluering av prøveordningen. Det skal også vurderes om prinsippene i trafikkløsningen kan videreføres på permanent basis som del av en ny trafikkplan for sentrum. 

Skilting i prøveperioden

Stengingen vil bli skiltet på følgende måte:

  • Innkjøring forbudt-skilt ved stengepunktene ved Strandkaien og Bradbenken, som kan tildekkes manuelt ved stenging av Fløyfjellstunnelen
  • Ved stengepunktene i sentrum vil det være døgnbemanning
  • Informasjonsskilter settes ut langs innfartsårene
  • Friteksttavlene brukes til supplerende informasjon til trafikanter
  • Det etableres nytt kollektivfelt på strekningen Festplassen til Torget, og i Småstrandgaten fra og med krysset ved Olav Kyrres gate blir det forbudt for elbil i kollektivfeltet.

Gjelder ikke buss, taxi og moped

Buss, taxi og moped vil fortsatt kunne kjøre over Torget. Dette gjelder også turbusser og turistbusser. Se turbusskartet for Bergen sentrum for informasjon om parkering og droppsoner. 

Varetransport over Torget mot nord vil være mulig mellom kl. 10 og 14 alle dager.

Det er ikke tillatt for motorsykkel å kjøre over Torget i stengeperioden. De skal benytte samme kjøremønster som biler, som beskrevet i kartet over. Du finner også kartet som vedlegg nederst i saken. 

Det legges opp til et sonetrafikksystem som gir tilgjengelighet for bil til alle deler av sentrum, men gjennomgangstrafikken mellom Bergen nord og sentrum og mellom Bryggen/Sandviken og resten av sentrum, må kjøre via Fløyfjellstunnelen.

Det blir manuell skilting som gjør det mulig å åpne Torget og Bryggen på kort varsel i situasjoner når dette er nødvending, eksempelvis dersom Fløyfjellstunnelen av en eller annen grunn må stenges.

Utskriftsvennlig versjon av kartet

Her er kart over kjøremønsteret i utskiftsvennlig versjon

Må regne med noe økt trafikk på omkjøringsvegene

Stengingen av Torget medfører redusert trafikk i sentrumsgatene, og en økning av trafikken på omkjøringsvegene rundt sentrum.

Om sommeren er trafikknivået vesentlig lavere enn i normalsituasjonen, og det forventes ikke større trafikkavviklingsproblemer. Statens vegvesen vil observere trafikksituasjonen og iverksette nødvendige tiltak dersom trafikksikkerhetshensyn krever det.

Du kan lese mer om den praktiske gjennomføringen av prøveordningen på Miljøløftets nettsider, https://miljøløftet.no/

Kontaktpersoner:

Spørsmål om vedtaket fattet i Bergen bystyre og trafikkplan sentrum:
Senioringeniør ved Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune,
Rolf Knudsen, telefon: 994 26 030

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av stengingen:
Fungerende prosjektleder i Statens vegvesen,
Beate Eide Riisnæs, telefon: 962 36 913

Spørsmål om Miljøløftet:
Sekretariatsleder i Miljøløftet,
Solveig Paule, telefon: 930 53 457

 

Vedlegg