Gå tilbake til:
Du er her:
Noen av elevene samlet på Raftohuset
PÅVIRKER KLIMASTRATEGI: Her er noen av de tusen elevene som gjennom høsten og vinteren har jobbet med undervisningsopplegget om klimaendringer og menneskerettigheter – blant annet gjennom besøk på Raftohuset.
Bilde: Håvard Prestegården

Tusen elever har talt: – Kollektiv er viktigste klimatiltak

Bedre og billigere kollektivtilbud er det Bergens niendeklassinger vil prioritere i klimaarbeidet.

Bergen kommune jobber med å lage en ny versjon av Grønn strategi, som er kommunens plan for å stoppe klimagassutslipp og forberede oss på følgene av klimakrisen.

Om ikke lenge skal alle bergensere inviteres til å komme med innspill til strategien. Men rundt tusen av kommunens niendeklassinger har allerede gjort det, gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Klimaetaten, Etat for skole og Raftostiftelsen.

– Elevene skulle drøfte ulike tiltak og prioritere mellom elleve ulike klimasatsinger. De har også kommet med sine egne forslag til klimatiltak, forklarer Stina Oseland, direktør i Klimaetaten.

Stina Oseland og Lina Hamre
INSPIRERT: Klimadirektør Stina Oseland (til v.) mener unge mennesker bidrar med perspektiver som voksne trenger å bli påminnet når klimapolitikken utformes. – Det er veldig gøy og inspirerende å drøfte klimatiltak med så engasjerte og kunnskapsrike ungdommer, sier hun.
Bilde: Håvard Prestegården

Resultatene er tatt med inn i utkastet til ny Grønn strategi.

– Beslutninger knyttet til klima i dag vil ha store effekter på fremtiden til dagens unge. Vi har derfor særskilt ønsket å få ungdommens stemme med i prosessen med ny klimastrategi, sier klimadirektøren. 

– Ungdom gjør politikerne trygge

Elever fra i alt tolv skoler har vært med på prosjektet. I vår ble elever fra to av skolene, Rothaugen og Storetveit, invitert til å diskutere resultatene sammen med Klimaetaten, Raftostiftelsen og klimabyråd Thor Haakon Bakke. 

– Ungdom i Bergen er en del av løsningen, sier Bakke.

Byråden mener engasjementet blant barn og unge gjør det enklere å innføre klimatiltak.

– Dere er veldig viktige for å gjøre politikerne trygge og modige i å prioritere klimatiltak. Det ser vi gang på gang, sa Bakke henvendt til elevene under møtet på Raftohuset.

Her kan du se et redigert opptak av den livlige diskusjonen:

Prioriterer CO2-fangst

Mer enn hundre av elevgruppene foreslo egne klimatiltak. Nær halvparten av disse handlet om kollektivtilbudet i Bergen. Elevene ønsker hyppigere avganger, flere holdeplasser og ikke minst at det bli billigere eller gratis å reise kollektivt. 

Tabell med elevenes satsinger

Når det gjelder klimasatsingene elevene ble bedt om å diskutere, trådte CO2-fangst på bossforrenningsanlegget i Rådalen frem som det klart viktigste tiltaket. Forbrenningsanlegget er den største enkeltkilden til utslipp i kommunen, og elevene har dermed prioritert høyt det mest effektive enkelttiltaket for å kutte utslipp. 

Slik rangerte elevene klimasatsingene:

Grafikk med elevenes prioriteringer

At alle skal ha råd til klimatiltak, er den nest viktigste satsingen for niendeklassingene. De ønsker ikke at konsekvensene av et varmere, våtere og villere klima, og kostnadene for klimatiltakene, skal ramme noen bergensere hardere enn andre.

På tredjeplass kommer tiltaket som går ut på å reparere, dele og gjenbruke heller enn å kjøpe nytt. 

– Elevene sier at  vi må gjøre de tiltakene som er mest effektive for å redusere utslipp, selv om de er kostbare og krever store investeringer, sier Oseland. 

– Vi må også passe på at klimatiltakene er rettferdige, og så må vi ikke være redde for å snakke om hvordan forbruket blant bergenserne kan reduseres, oppsummerer klimadirektøren.