Gå tilbake til:
Du er her:
sdv
Trygt og nok drikkevann til alle abonnenter!

Vår viktigste oppgave- alltid nok og trygt drikkevann

Vi skal sikre nok og trygt drikkevann til alle abonnenter i Bergen. Alltid.

Under pandemien jobber Vann og avløpsetaten og driftsorganisasjonen Bergen Vann med handlingsplaner for alle de kritiske delene av virksomhetene.

Rent og trygt drikkevann er alltid første prioritet

Vår viktigste oppgave er å sikre vannforsyning til alle abonnenter. Vi skal levere nok og trygt drikkevann. Derfor vil akutte hendelser som vannledningsbrudd og driftsstans på pumper og annet kritisk utstyr ha første prioritet.

Vaktsentralen er en kritisk funksjon

Vaktsentralen er identifisert som den mest kritiske funksjon for å opprettholde tjenesteproduksjon i VA-etaten. Vaktsentralens arbeid innebærer 24/7-bemanning, med bakvakt.

– Vi jobber med å gjøre vaktsentralen så robust som mulig. Blant annet ved å kunne betjene sentralen fra hjemmekontor og hente inn som reservepersonal ved behov, sier fagdirektør Magnar Sekse.

Unngår møter og samlinger

For driftsorganisasjonen Bergen Vann, er personalet delt i isolerte soner for å unngå smittefare og sårbarhet. Personell rullerer ikke lenger mellom vannbehandlingsanleggene, men holder seg til ett anlegg.

 Det er heller ikke lenger oppmøter i samme rom eller daglige fellesmøter. De som jobber på ledningsnettet møtes lokalt i de sonene de jobber.  Ellers skjer møter på telefon eller Teams.