Utsikt over Bergensdalen
ER BLITT BEDRE: Geografien gjør at Bergensdalen er utsatt for inversjon, som bidrar til at lokal luftforurensing i perioder samles opp. De nyeste beregningene av forurensingssituasjonen fram mot 2030 viser likevel at bidragene fra ikke-rentbrennende ildsteder er for lave til at fyring kan forbys.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Vedfyring er lov, for luftkvaliteten er god

Til alle som lurer på om de har lov til å fyre i ovnen: Svaret er ja.

Bergen kommune har i det siste fått spørsmål fra bergensere som ennå ikke har rukket å skifte ut sine gamle, ikke-rentbrennende peiser og ovner. Er de lovlige å bruke?

Spørsmålet er forståelig, for bystyret vedtok i november 2017 en forskrift der fyring med ikke-rentbrennende ildsteder ble forbudt. Forskriften begynte å gjelde fra 1. januar 2021.

Nå er luftkvaliteten i Bergen blitt så god at det ikke lenger er juridisk grunnlag for dette forbudet. Vedfyringen bidrar ikke til at grenseverdiene for luftforurensning blir brutt, og det er overveiende sannsynlig at det vil fortsette sånn i årene fram mot 2030. 

Det betyr at det er lov å fyre i ovnen, selv om den ikke er rentbrennende, og selv om forskriften ennå ikke er opphevet.

Les brannvesenets råd “Slik fyrer du riktig”

Forskriften skal oppheves, slik bystyret vedtok 26. oktober. Formelt må dette skje gjennom en ny politisk sak, med høring og påfølgende vedtak i bystyret.

Denne forskriften er lokal, og er vedtatt av bystyret, i motsetning til den nasjonale forskriften om forbud mot fyring med mineralolje. Oljefyring er med andre ord fortsatt ikke tillatt.

Vedfyring
LOVLIG: Siden 2021 har det bare vært lov å fyre med rentbrennende eller antikvariske ildsteder i Bergen kommune. Nå er det ikke lenger grunnlag for å beholde denne regelen.
Bilde: CC0 1.0-lisens

Du får alle detaljene om målingene og luftkvaliteten i den nylig vedtatte Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen 

Blant de beste byene i Europa

Utskiftingen av gamle ovner har gått raskt i Bergen, påpeker Norsk institutt for luftforskning (NILU) i sin rapport – sannsynligvis på grunn av kommunens panteordning og at fyringsforbudet ble varslet tre år før det ble innført.

Bergen kommune har gjort mange tiltak siden krisevinteren 2010, da byen på et tidspunkt hadde den verste luften i Europa. I 2021 hadde Bergen den beste byluften i Norge, og EU rangerte Bergen som nummer fem av 320 europeiske byer.

Renere vedfyring har bidratt til dette, sammen med blant annet færre fossilbiler, rushtidsavgift, landstrøm i Bergen havn, bedre gaterengjøring og informasjon til befolkningen. 

Les mer om tiltakene på temasiden for luftkvalitet.

– Vi har fortsatt kortere perioder med for høy luftforurensing i Bergen. Arbeidet med å forbedre luftkvaliteten fortsetter for fullt. Men det er altså ikke lenger noe juridisk grunnlag for å forby fyring med gamle ovner, sier Ingrid Fjeldstad Nergaard, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Flere gode grunner til å bytte ovn

Det kan fortsatt bli aktuelt å gi råd om å begrense vedfyring i perioder med akutt luftforurensing, for fyring medfører utslipp av svevestøv. Samtidig er det flere grunner til å bytte varmekilde, om du fortsatt sitter med en gammel ovn. 

For det første er rentbrennende ildsteder langt mer effektive. Det betyr at du sparer penger på å kjøpe ved. I tillegg poengterer Bergen brannvesen at fyring med rentbrennende ildsteder resulterer i mindre sot. Det betyr mindre risiko for pipebrann. Inneklimaet blir også bedre med rentbrennende ildsteder.