Gå tilbake til:
Du er her:
illustrasjon hus
Bilde: Christine Hvidsten

Velkommen til åpent informasjonsmøte om klimagassberegninger i plan- og byggesaker

Plan- og bygningsetaten og klimaetaten inviterer arkitekter, planleggere, konsulenter og utbyggere i Bergen til åpent informasjonsmøte om veileder for klimagassberegninger.

Kommuneplanens arealdel (KPA 2018) stiller krav om at det skal utarbeides klimagassberegninger ved vesentlige terrenginngrep, nybygg større enn 1000 m2 og valg mellom rivning og bevaring for reguleringsplaner og byggesaker i Bergen kommune. I den forbindelse er det utarbeidet en veileder for klimagassberegninger.

Bergen kommune ved Klimaetaten og Plan- og bygningsetaten inviterer bransjen til et åpent, digitalt informasjonsmøte om kommunens veileder for klimagassberegninger mandag 14. juni kl. 14.00-16.00. 

Møtet vil foregå via møteverktøyet Teams, og man kan stille både muntlige og skriftlige spørsmål. Påmeldingsfrist er 11. juni, og her er påmeldingslenken.

Spørsmål i forkant av møtet?

 Veilederen for klimagassberegninger ble lansert i januar 2021. I informasjonsmøtet vil representanter fra Klimaetaten og Plan- og bygningsetaten gå gjennom hovedpunktene i veilederen, og vi setter av god tid til spørsmålsrunde. Dersom du ønsker å sende inn spørsmål i forkant knyttet til KPA og veilederen, kan du gjøre det i et eget felt i påmeldingslenken.

Velkommen!

 Er du interessert i Bergen? En gang i måneden sender vi nyhetsbrev om byutvikling, om alt fra overordnet strategiarbeid, til klimasatsing, kulturminnevern, parker, byrom og boligforsyning. Abonner på =Byutvikling her