Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde Bryggen
Bilde: Agnete Helene Matre, Bergen kommune

Velkommen til åpent informasjonsmøte om Trafikkplan sentrum 30. august

Trafikkplan for Bergen sentrum er på høring med frist 6. september, og i den forbindelse inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte der vi orienterer om den anbefalte løsningen.

Informasjonsmøtet finner sted tirsdag 30. august klokken 18.00-20.00, i Plan- og bygningsetatens lokaler i Johannes Bruns gate 12 (Autogården). Inngangen er på oppsiden av bygget. Det blir satt av god tid til spørsmål.  

Agenda og påmeldingslenke 

Møtet er gratis og åpent for alle, og for å få oversikt over hvor mange som kommer ønsker vi at du melder deg på via denne lenken. Påmeldingsfrist er 29. august.  

Program

  • Velkommen og introduksjon ved direktør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Wanvik 
  • Presentasjon av planforslaget ved prosjektleder Rolf Knudsen, Plan- og bygningsetaten 
  • Spørsmål fra salen 

Attraktivt bymiljø og færre biler i bykjernen 

Sentrumsgruppen i Miljøløftet har utarbeidet forslaget til den overordnete temaplanen. Formålet med Trafikkplan sentrum er å bidra til å skape et livskraftig og attraktivt bymiljø i sentrum. Målet er å kunne etablere en tilnærmet bilfri bykjerne.  

I tillegg til redusert støy- og luftforurensning, vil dette gi muligheter for å etablere bilfrie byrom, utvidet fortausareal, gode sykkelløsninger og prioritering av kollektivtrafikken. Samtidig skal sentrumsområdet være tilgjengelig for beboere, varedistribusjon og besøksparkering. 

Mer informasjon om Trafikkplan sentrum finner du her 

Kunngjøring av planforslaget med tilhørende dokumenter