Gå tilbake til:
Du er her:
Bybanen til Åsane

Velkommen til åpne informasjonsmøter om Bybanen til Åsane

Bergen kommune inviterer til to digitale informasjonsmøter om Bybanen til Åsane. Et for hele strekningen mellom Kaigaten og Vågsbotn 30. november, og et eget for Griggastemma og Ervik 25. november.

Bybanen til Åsane ble vedtatt i 2016 og 2018, og planleggingen av bybanetrasé og hovedsykkelrute pågår. I november i år la Plan- og bygningsetaten frem en rapport for å orientere om våre vurderinger og anbefalinger så langt i planarbeidet.

Vi er nå ferdig med den såkalte skissefasen, og etter nyttår starter detaljplanleggingen. Planforslaget legges frem på høring i 2022. I skissefasen ble det gjort tilleggsutredninger for to strekninger langs traséen, og det er kommet spesielt mange spørsmål og innspill knyttet til tilleggsutredningen for Griggastemma. Derfor inviterer vi til et ekstra informasjonsmøte for beboere og næringsdrivende i dette området, i tillegg til andre interesserte.

Formålet med møtene er å orientere om status for planarbeidet og vurderinger som er gjort, og svare på spørsmål. Direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes, og prosjektleder Solveig Mathiesen vil lede møtene.

Tid og praktisk informasjon

På grunn av hensynet til smittevern blir møtene gjennomført digitalt i videokonferanseverktøyet Teams. Du trenger bare en vanlig nettleser for å delta i møtene.

  • Informasjonsmøtet som gjelder hele bybane- og sykkeltraséen mellom sentrum og Åsane finner sted mandag 30. november 2020 klokken 18.00-19.30. 

Lenke til møtet mandag 30. november som gjelder hele bybane- og sykkeltraséen blir lagt ut her, det trengs ingen påmelding.

Det blir mulighet for å stille skriftlige spørsmål i chattefeltet, men ikke muntlige spørsmål.

  • Informasjonsmøtet som gjelder tilleggsutredning for Griggastemma finner sted onsdag 25. november 2020 klokken 18.00-19.30.

For å delta på møtet onsdag 25. november, trenger vi påmelding med e-postadresse.

E-posten skal brukes til å invitere til møtet og blir slettet etter bruk.  I dette møtet kan man stille både muntlige og skriftlige spørsmål, og maksimum antall deltakere er derfor 300. Påmeldingsfrist 24. november 2020. Dersom flere enn 300 melder seg på, setter vi opp et ekstra møte.

Dersom det er spørsmål knyttet til møtene og påmelding, kan du sende e-post til elisabeth.matre@bergen.kommune.no.

Oppsummeringsrapport, tilleggsutredninger mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du her:

https://miljøløftet.no