Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde Bybanen Åsane

Velkommen til digital presentasjon av planforslaget for Bybanen til Åsane 4. oktober

I oktober sender Plan- og bygningsetaten reguleringsplanforslag for bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel til politisk behandling.

Tirsdag 4. oktober klokken 09.00-11.30 presenterer Plan- og bygningsetaten forslaget i en digital direktesending. Presentasjonen er åpen for alle, og lenke til sendingen og endelig program blir lagt ut på nett i forkant. 

Opptak av presentasjonen vil også bli tilgjengelig på nett i etterkant. 

Flere åpne informasjonsmøter i høringsperioden 

Når planforslaget er sendt fra Plan- og bygningsetaten, skal det først behandles i byrådet før det legges ut på offentlig høring. Vi forventer at høringsperioden blir i november-desember. 

Når planforslaget legges på høring, får grunneiere i planområdet informasjon direkte via brev. I løpet av høringsperioden vil Plan- og bygningsetaten invitere til flere åpne informasjonsmøter om planforslaget. Disse blir fysiske (ikke digitale), og nærmere informasjon om datoer kommer. 

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet, og fakta og mer informasjon finner du på Miljøløftets nettsider