Gå tilbake til:
Du er her:
Skisse over fremdtidens Slettebakken
Mulig ny struktur i området fra Bergenshallen og sørover.
Bilde: Plan- og bygningsetaten

Velkommen til informasjonsmøte om fremtidens Slettebakken

Tirsdag 18. februar inviterer Plan- og bygningsetaten til åpent informasjonsmøte om områderegulering på Slettebakken og sanering av avfallsdeponiet.

Møtet finner sted i gymsalen på Slettebakken skole, tirsdag 18.februar klokken 18.00-20.00. På informasjonsmøtet vil også Bymiljøetaten være representert og orientere om fremdrift i arbeidet med saneringen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

Planansvarlige vil også være tilgjengelige for spørsmål på kontordag på Sletten senter torsdag 27. februar kl. 10.00-16.00 og lørdag 14. mars klokken 10.00-14.00. Du finner planansvarlig i 1.etg ved rulletrappen.

Hva skal områdeplanen inneholde?

Mulighetsstudien som er utarbeidet for Sletten og Slettebakken vil ligge til grunn for planarbeidet og føringer fra denne er bakt inn i planprogrammet som nå er på høring. Mulighetsstudien viser en mulig videreutvikling av arealene på Slettebakken i forbindelse med at det gamle avfallsdeponiet på Slettebakken nå skal saneres. Det skal legges til rette for erstatningsareal for de hallene som må rives som følge av saneringen og noe nytt idrettsareal skal komme til.

Det skal legges til rette for kompakt byutvikling med boliger ved bybanestoppet på Slettebakken og ved dagens idrettshaller. Det vil være fokus på hvilke boligbehov det er i området og at det skal legges til rette for gode bomiljø. Videre vil det være aktuelt å se på mulighet for etablering av nærservice og lokalt møtested ved bybanestoppet. I området ved dagens idrettshaller vil det også bli aktuelt å etablere næring i tillegg til boliger.

Les mer om planene for områdene her.

Les sak om mulighetsstudiet her.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Her ser du hvordan du kan sende innspill.