Gå tilbake til:
Du er her:
Solheimsvatnet
Solheimsvatnet, nord på Mindemyren
Bilde: Elisabeth Langeland Matre

Vil du være med på idéverksted om Mindemyren?

Mandag 10. mai klokken 17.00-20.00 inviterer Bergen kommune til digitalt fremtidsverksted for området rundt Solheimsvatnet på Mindemyren. Det er fremdeles noen få plasser igjen!

For Bergen kommune er god dialog med innbyggerne viktig for å gjøre området rundt Solheimsvatnet attraktivt for alle. Sammen med Fremtenkt inviterer vi derfor til et digitalt fremtidsverksted 10. mai klokken 17.00-20.00. Det er begrenset med plasser, men vi har fremdeles noen ledige plasser igjen. Deltakelsen er gratis.

Er du student eller ungdom i området? Vi ønsker å få frem deres ideer og tanker, så her er det bare å hive seg på.

Dersom du har tid og lyst, kan du melde deg på her

I verkstedet får du si hva du mener, og samarbeide med de andre deltakerne om å lage ideer til hvordan dere ønsker at området skal se ut i fremtiden. 

Aktivitet og avslapping

Mindemyren er i ferd med å bli Mindebyen, et område hvor det skal være godt å leve - med vektlegging på mennesker, natur og dyr. Du finner mer informasjon om områdereguleringsplanen for Mindemyren på egen temaside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/mindemyren

Solheimsvatnet blir et sentralt element i den nordlige delen av den fremtidige Mindebyen. Området skal opparbeides til det beste for allmenheten, med muligheter for aktivitet og avslapping. Samtidig skal naturen og det biologiske mangfoldet som er der i dag bevares og styrkes.

Planoppstart for Mindemyren nord har vært på offentlig høring, med frist 23. mars.

Oversiktskart
Mindemyren nord
 

Spørsmål om planarbeidet for Mindemyren nord kan sendes til prosjektleder i Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, Halla Alzubaydi halla.alzubaydi@bergen.kommune.no

Spørsmål om fremtidsverkstedet 10. mai kan sendes til Fremtenkt post@fremtenkt.no.