Gå tilbake til:
Du er her:
Plastboss fra Store Lungegårdsvann
OPPRYDDING: Store mengder plastlunter er ved hjelp av frivillig innsats og ulike tekniske innretninger fjernet fra Store Lungegårdsvann.
Bilde: Håvard Prestegården

Vil lage kajakker av plastboss fra Store Lungegårdsvann

Nytt testsenter skal utvikle teknologi for å rydde havet for plast.

Flere hundre kilo plast er i løpet av de siste månedene blitt ryddet opp fra Store Lungegårdsvann. Mye av plasten er små, gule strimler. Disse skyteluntene stammer fra sprengningsarbeid og har havnet i sjøen når steinmasser er blitt fylt ut for å lage plass til Bybanen. 

Plastlunter fra Store Lungegårdsvann
KAN BLI RESSURS: Dette er en liten del av plastluntene fra Store Lungegårdsvann. Plast i havet er et enormt miljøproblem. Aktørene bak det nye testsenteret satser på å lage løsninger som kan gjøre problemet til en ressurs.
Bilde: Håvard Prestegården

Nå som luntene er samlet opp, er planen å lage noe nytt av det som i utgangspunktet er boss.

– Ideelt sett vil vi produsere kajakker, som kan finne veien tilbake til Store Lungegårdsvann. Det er for tidlig å si om vi lykkes, men det er i alle fall ambisjonen, sier Eirik Langeland. 

Langeland er klyngeleder for NOSCA Clean Oceans, som er et nettverk med mer enn 30 medlemmer, både forsknings- og utdanningsinstitusjoner, oppstartsbedrifter og etablerte selskaper. NOSCA Clean Oceans står bak et nytt testsenter for utvikling av teknologi som skal hamle opp med forsøpling i havet.

Testsenteret er plassert ved Store Lungegårdsvann, på baksiden av ADO arena, og ble offisielt åpnet 15. oktober. 

Byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad, fylkesordfører Jon Askeland og  Frode Nergaard Fjeldstad i Agenda Vestlandet
PLASTLUNTESNORKLIPPING: Byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad, fylkesordfører Jon Askeland og Frode Nergaard Fjeldstad i Agenda Vestlandet deltok i den offisielle åpningen av testsenteret.
Bilde: Håvard Prestegården
Drone i Store Lungegårdsvann
PROTOTYP: Dette er en robot som både samler plastboss og kartlegger terrenget over og under vann – et av flere eksempler på ny teknologi som selskapene i testsenteret utvikler.
Bilde: Håvard Prestegården

Planen om å lage kajakker av plastboss er et eksempel på hva dette testsenteret skal drive med. Det handler om å håndtere plasten som allerede har havnet i havet på en god måte. Da må en både finne plasten, samle den opp, kartlegge hvilke typer plast det dreier seg om, og kvitte seg med den – aller helst ved å lage noe nytt og nyttig av den. Da trenger en å utvikle nye løsninger, og det må skje gjennom samarbeid.

Port bin i Store Lungegårdsvann
PATRULJERER VANNET: Dette er en mobil versjon av den såkalte "Slurpen", eller Port bin, som produsenten kaller den. Farkosten er et slags flytende bosspann som samler avfallet før det synker til bunnen.
Bilde: Håvard Prestegården

Bergen kommune har vært en av samarbeidspartnerne for å få testsenteret på plass. Kommunen støtter også prosjektet økonomisk.

– Det er ikke tilfeldig at det er i Bergen vi får til slike gode prosjekter. Bergen er en havby med et stort miljø innen marine og maritime fag, sier Eline Aresdatter Haakestad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Bystyret har vedtatt en tiltaksplan mot plast og marin forsøpling. Testsenteret er en konkret oppfølging av denne tiltaksplanen, som blant annet legger vekt på å støtte innovasjon og styrke samarbeidet med næringslivet.

– Oppryddingen i Store Lungegårdsvann er et resultat av imponerende samarbeid mellom flere ulike parter. Det er et unikt nybrottsarbeid, som skal videreutvikles. Vi i kommunen er veldig glade for at vi kan bistå i dette arbeidet, sier Haakestad.