Gå tilbake til:
Du er her:
Vintertappet Storevatnet ved Stoltzen
Av sikkerhetsmessige hensyn, må enkelte demninger/vannmagasiner tappes opptil 2,5 meter om vinteren. Slik så Storevatnet ved Stoltzen ut 19. januar
Bilde: Rune Engesæter/Bergen Vann

Vintertapping av vannmagasiner

Er du en av de mange som bruker byfjellene og den fine naturen vi har i Bergen flittig, har du kanskje sett at vannstanden i noen av vannmagasinene våre er noe lavere i vinterhalvåret.

Bergen Vann har ansvaret for mer enn 70 små og store demninger i Bergen kommune. De fleste av disse anleggene er gamle, og det er ikke alle som oppfyller dagens sikkerhetskrav. Dette gjør at vi er nødt til å redusere vannstanden i enkelte vannmagasiner vinterstid for å avlaste demningene mot istrykk.

Rune Engesæter, stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i Bergen Vann
Rune Engesæter, stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i Bergen Vann
Bilde: Trude Haugen

– Vi forsøker å begrense nedtappingen mest mulig av hensyn til brukere av områdene på og ved de aktuelle magasinene, sier Rune Engesæter. Han er stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i Bergen Vann.

– Men av sikkerhetsmessige grunner må noen magasiner dessverre tappes helt ned til det naturlige vannspeilet i løpet av vinteren. Dette gjelder Storevatnet ved Stoltzen, Raudtjørn ved Espeland og Milastemma og Rundhaugstemma ved Salhus, fortsetter han.

– De øvrige magasinene som omfattes av vintertappingen må senkes med inntil 2,5 meter i frostperioden. Vi beklager de ulempene som vintertappingen vil medføre, men vi er nødt til å prioritere sikkerheten ved vassdragsanleggene.

Følgende magasiner omfattes av vintertappingen:

  • Storemøllenvassdraget: Storevatnet (ved Stoltzen)
  • Nesttunvassdraget: Stemmevatnet, Nordre Gløvrevatnet, Søre Gløvrevatnet
  • Fyllingsdalen: Storavatnet (ved Khronegården)
  • Gravdalsvassdraget: Skitnetjørna
  • Arnavassdraget: Raudtjørn og Espeland
  • Gaupåsvassdraget: Gamsebotstjørna
  • Baugtveitsvassdraget: Baugtveitstemma
  • Salhus: Milastemma og Rundhaugstemma
Storevatnet ved Stoltzen
Flere av demningene i Bergen er flere hundre år gamle og etterhvert skjøre konstruksjoner. Her fra Storevatnet ved Stoltzen
Bilde: Rune Egesæter/Bergen Vann

Vis aktsomhet

Reduserte vintervannstander kan medføre nye faremomenter ved ferdsel på og ved de aktuelle magasinene og demningene. Dette kan være utrygg is, fare for utrasing av steinblokker fra murdammer, og fare for å bli sittende fast i myrmasser ved tørrlagt magasinbunn. 

Tappingen kan også medføre noe større vannføring i vassdragene enn hva som er normalt for årstiden.  Vi ber derfor generelt om at publikum viser aktsomhet ved ferdsel på og ved demninger og oppdemte magasiner, og at etablerte sikringstiltak og skilting blir respektert.

Les mer om: