Gå tilbake til:
Du er her:

Tirsdag presenterte byråd for byutvikling fakta om hva som skjedde forut for at den midlertidige demningen ga etter i Munkebotsvatnet. Her finner du dokumentet.

Dokumentet ble lagt frem for Forretningsutvalget tirsdag 28. august. Det er bestilt av byråd Anna Elisa Tryti og utarbeidet av kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke. Dokumentet er foreløpig og basert på tilgjengelig informasjon per 28. august 2018.

Last ned pdf her.

Følger opp

Det var på kvelden 22. august at den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet ga etter. Demningen rehabiliteres for å ruste den for klimaendringer.

Byråd for byutvikling iverksatt følgende oppfølging etter hendelsen:

  1. Gjennomgang av fakta
  2. Melding til Plan- og bygningsetaten om å gjennomføre tilsyn etter plan- og bygningsloven.
  3. Anmodning til Seksjon for internkontroll om å vurdere om interne rutiner er fulgt og om gjeldende rutiner er gode nok.

Etterforskes

Politiet har startet etterforskning av hendelsen. Byråden for byutvikling understreker at Bergen kommune vil fremskaffe de opplysninger som politiet etterspør i sin etterforskning.

LES MER: Positiv til etterforskning av Munkebotn

Bergen kommune holdt pressekonferanse sammen med politiet dagen etter hendelsen.

LES MER: - Dette skulle ikke ha skjedd