Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Sosiale medier som vårt nærmiljø

Tirsdag 24. september møttes samarbeidspartnere og ungdom til kick-off for prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier». Her fikk alle de involverte bli bedre kjent med hverandre og prosjektet som nå starter opp for fullt.

Folkehelse til frokost - Levekår og sosiale helseforskjeller i Bergen

Folkehelse til frokost er en serie frokostmøter om folkehelse i Bergen kommune. 17. oktober er temaet levekår og sosiale helseforskjeller.

Stor interesse for Helsefremmende miljø på sosiale medier

Onsdag 28. august var det fullt på hver stol i Bergen offentlige bibliotek da Folkehelsenettverket i Bergen inviterte til frokostmøte og presenterte Bergen kommunes prosjekt «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Legger frem ny seniorplan

Planen som skal bidra til at Bergen blir en mer aldersvennlig by, har nå vært på høring.

Ansatt for å koordinere folkehelseprosjekt!

Randi Træland Hella er ansatt for å koordinere folkehelseprosjekt om ungdom og sosiale medier.

Plan på høring: Nye tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner

Byrådet vil satse mer på unge for å stoppe vold.

Har fått forskningspenger til storsatsing på folkehelse og helsedata

Nye måter å bruke helsedata på skal gjøre kommunene i stand til å gi bedre tjenester til innbyggerne.

Nyhetsbrev: Aktiv by - friske bergensere!

Månedlige nyhetsbrev om folkehelsearbeid i Bergen kommune

Seniorplan på høring: Vil gjøre Bergen mer eldrevennlig

"Et eldrevennlig Bergen - Seniorplan for Bergen kommune 2019-2024" er skrevet i et folkehelseperspektiv og viderefører folkehelseplanen sitt mål om en aktiv, frisk og trygg aldring. Byrådet vil at vi blir flinkere til å se de eldre sine ressurser og legge til rette for aktive liv for alle.

Slik vil bystyret satse på folkehelse

Onsdag 30. januar behandlet bystyret statusrapport på folkehelseplan for Bergen 2015-2025. Bystyret benyttet anledningen til å få frem nye viktige satsingsområder innen folkehelsearbeidet fremover.

Har fått støtte til prosjekt om ungdom og sosiale medier

Regionale forskningsfond Vestlandet (RFF Vest) har tildelt 0,5 mill. til et prosjekt i Bergen kommune om ungdom og sosiale medier.

Folkehelseundersøkelse i Hordaland

I 2018 ble det gjennomført en stor folkeundersøkelse i Hordaland. Undersøkelsen gir en bred kartlegging av folkehelsen til hordalendingene og bergenserne. Rapporten gir resultater både på fylke-, kommune- og bydelsnivå.

Fem veier til overskudd i vintermørket

Hvor finner du energien når vinteren er på sitt mørkeste, kaldeste og våteste? Karoline Heggøy og Linda Aksnes hos Frisklivssentralen vet råd!

Nye satsingsområder for å bedre folkehelsen

Se hva byrådet vil prioritere de neste årene.

Stort engasjement rundt ny seniorplan!

Mandag 17. september var det fullt hus på Litteraturhuset i forbindelse med folkemøte om ny Seniorplan for Bergen kommune.