Gå tilbake til:
Du er her:

Om folkehelsearbeid i Bergen

Folkehelseplan

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 Aktiv by – Friske Bergensere er Bergen kommune sin felles plattform for folkehelsearbeidet i kommunen.

Kommunens ansvar

Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse. Kommunens folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Organisering av folkehelsearbeidet

Alle byrådsavdelingene i kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens helse og levekår.