Gå tilbake til:
Du er her:

Om folkehelsearbeid i Bergen

Slik vil bystyret satse på folkehelse

Onsdag 30. januar behandlet bystyret statusrapport på folkehelseplan for Bergen 2015-2025. Bystyret benyttet anledningen til å få frem nye viktige satsingsområder innen folkehelsearbeidet fremover.

Folkehelseplan

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 Aktiv by – Friske Bergensere er Bergen kommune sin felles plattform for folkehelsearbeidet i kommunen.

Organisering av folkehelsearbeidet

Alle byrådsavdelingene i kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens helse og levekår.

Kommunens ansvar

Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse. Kommunens folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Nyhetsbrev: Aktiv by - friske bergensere!

Månedlige nyhetsbrev om folkehelsearbeid i Bergen kommune