Gå tilbake til:
Du er her:

Om folkehelsearbeid i Bergen

Program for folkehelsearbeid 2017 - 2027

Program for folkehelsearbeid er ei tiårig nasjonal satsing for å utvikle kommunane sitt arbeid med å fremje helse og livskvalitet blant barn og unge frå 0 til 24 år. Fylkeskommunen har ei regional samordningsrolle i programmet, når det gjeld utvikling og evaluering av tiltak for å fremje barn og unge si psykiske helse og livskvalitet.

Slik vil bystyret satse på folkehelse

Onsdag 30. januar behandlet bystyret statusrapport på folkehelseplan for Bergen 2015-2025. Bystyret benyttet anledningen til å få frem nye viktige satsingsområder innen folkehelsearbeidet fremover.

Folkehelseplan

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 Aktiv by – Friske Bergensere er Bergen kommune sin felles plattform for folkehelsearbeidet i kommunen.

Organisering av folkehelsearbeidet

Alle byrådsavdelingene i kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens helse og levekår.

Kommunens ansvar

Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse. Kommunens folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Nyhetsbrev: Aktiv by - friske bergensere!

Månedlige nyhetsbrev om folkehelsearbeid i Bergen kommune