Gå tilbake til:
Du er her:

Statistikk og rapporter

Levekår og helse i Bergen

Etat for helsetjenester har siden 2008 kartlagt innbyggernes levekår og helse.

Folkehelseprofiler

Folkehelseinstituttet publiserer årlig folkehelseprofiler for alle kommunene og fylkene i landet. Her kan du laste ned folkehelseprofiler for Bergen og alle bydelene.