Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekt

Har fått støtte til prosjekt om ungdom og sosiale medier

Regionale forskningsfond Vestlandet (RFF Vest) har tildelt 0,5 mill. til et prosjekt i Bergen kommune om ungdom og sosiale medier.

Forprosjekt: FolkeKommune

Folkekommune er et innovasjonsprosjekt som skal skape et felles system for utveksling av helseopplysninger. Prosjektet ble tildelt midler fra Norges forskningsråd til et forprosjekt høsten 2017.