Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekt

Forprosjekt: FolkeKommune

Folkekommune er et innovasjonsprosjekt som skal skape et felles system for utveksling av helseopplysninger. Prosjektet ble tildelt midler fra Norges forskningsråd til et forprosjekt høsten 2017.