Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenester

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at innbyggernes miljø ikke gir negative helseeffekter. De følger blant annet med på luftkvaliteten i Bergen, behandler klager på støy og fører tilsyn med barnehager og skoler.

Frisklivs- og mestringssenteret

Frisklivs- og mestringssenteret skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Tjenesten legger vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.