Gå tilbake til:
Du er her:

Foreløpige virkninger av statsbudsjettet for Bergen

- Statsbudsjettet gir oss ikke større handlingsrom i dag enn det vi hadde i går, sier finansbyråd Erlend Horn.

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 ser ut til å bety om lag 30 millioner kroner i økte frie inntekter for Bergen kommune sammenlignet med kommuneproposisjonen. Sammenlignet med kommuneproposisjonen ligger Bergen kommune an til å få 152 millioner kroner i reduserte skatteinntekter, men 183 millioner kroner i økt rammetilskudd. Foreløpig er de frie inntektene for Bergen beregnet til totalt 16.176 millioner kroner.

- Det er positivt at de frie inntektene kan øke med 30 millioner kroner. Samtidig mangler det ikke på statlige føringer til hva kommunene skal levere på. Regjeringen forutsetter at dette blir dekket av økningen i de frie inntektene. I tillegg øker de dessverre den kommunale egenfinansieringen for ressurskrevende brukere som for oss utgjør en ekstra regning på 13 millioner kroner, sier finansbyråd Erlend Horn.

Bybudsjettet kommer 20. oktober

Byrådet kommer til å innarbeide virkningen av statsbudsjettet i forslaget til handlings- og økonomiplan for Bergen for 2021-2024. Det blir lagt frem i bystyret 20. oktober.

- Vi trenger mer tid på å gå gjennom innholdet og beregnet effektene av statsbudsjettet, sier finansbyråden.

Venter på mer om korona

Regjeringen varsler at de kommer med et tilleggsnummer av statsbudsjettet som kommer til å ta for seg virkningen av koronapandemien for landets økonomi.

- Det er bra at regjeringen har varslet at de vil stille opp for kommunene når det gjelder de økte utgiftene som følge av koronasituasjonen. Dette er en lovnad vi vil følge nøye opp, sier byråd Erlend Horn.