Gå tilbake til:
Du er her:
 • Forside
 • Frivillige, lag og organisasjoner - mange tilskudd har frister i mars
Buekorps.
Buekorps på Bryggen.
Bilde: Eivind Senneset

Frivillige, lag og organisasjoner - mange tilskudd har frister i mars

Mange av kommunens tilskuddsordninger for lag, organisasjoner og frivillige har frister i mars. Få oversikt og søk her.

Gjennom Tilskuddsportalen kan du søke tilskudd til frivillig innsats, kultur, inkludering, breddeidrett og mye mer.

Her søker du 

Gå til Tilskuddsportalen.

Tilskudd med frister i mars

Av tilskuddsordninger som har søknadsfrist i løpet av mars, er tilskudd til: 

 • 1. mars
  - urbant landbruk
  - internasjonal kunst- og kulturutveksling
 • 6. mars
  - lokale innvandrerorganisasjoner
  - forebyggende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  - frivillige tiltak for personer med innvandrerbakgrunn innen arbeid og utdanning
  - frivillige tiltak i lokalsamfunnet mellom personer med innvandrerbakgrunn og lokalsamfunnet for øvrig 
 • 15. mars
  - organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innenfor eldreformål 
  - organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innenfor helse- og omsorgssektoren 
 • 20. mars
  - folkeverksted/Makerspaces 2020
  - amatørkultur og frivillighet
  - kultur- og fritidsorganisasjoner for barn og unge 
  - barnekor, -korps og orkester 2020
  - tiltak i sentrumsområder 2020
  - åpne prosjektmidler til voksenkor, -korps og -orkester