Gå tilbake til:
Du er her:
Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt sammen med korpsleder Paul-William Marti fra Frelsesarmeen og veiledningskoordinator i Fretex Jobb Sarah Andrea Vabø på språkkafé.
BESØK: Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt møtte korpsleder Paul-William Marti fra Frelsesarmeen og veiledningskoordinator Sarah Andrea Vabø fra Fretex Jobb på språkkafé.
Bilde: Filip Falk

– Rørt over å se engasjementet byen har vist

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt var onsdag 11. mai på besøk hos Frelsesarmeens språkkafé i Ladegårdsgaten for å møte ukrainere og frivillige.

Frelsesarmeen er en av flere organisasjoner som denne våren har mottatt tilskudd fra Bergen kommune til å veilede og følge opp nyankomne ukrainske flyktninger. I Ladegårdsgaten samles ukrainere til språkundervisning på onsdager og fredager, og åpen kafé på tirsdager, onsdager og torsdager hvor de får kaffe, vafler, samtaler og mulighet til å hente donerte klær.

Korpsleder for Ladegården og Frelsesarmeens velferdssenter, Paul-William Marti, forteller at responsen på aktivitetene har vært svært god og at det kan være opptil 200 ukrainere som er innom i løpet av en dag. 

– Ukrainerne er veldig takknemlig for at de blir tatt så vennlig imot og for alt de får, som blant annet klær, mat og veiledning, sier han. 

På onsdagens besøk fikk kulturbyråd Nødtvedt møte både ukrainere og frivillige i Frelsesarmeens lokaler. Hun roser innsatsen som blir gjort under flyktningkrisen. 

– Bergen har aldri tatt imot så mange flyktninger på en gang, og vi hadde ikke klart å møte dem på en god måte uten frivillige krefter og deres ønske om å hjelpe. Jeg er utrolig rørt over å se engasjementet byen har vist i møte med mennesker i akutt krise, sier Nødtvedt.

Samhold og trygghet

Gjennom prosjektet Med håp i bagasjen - flyktning samarbeider Frelsesarmeen også med Fretex for å gi familier hjelp, veiledning og oppfølgning til en bedre hverdag og en vei ut i arbeidslivet. På flere av Frelsesarmeens aktiviteter bistår koordinator Sarah Andrea Vabø i Fretex Jobb med veiledning og samtaler. 

– Det å få et samhold og en trygg havn til å stille spørsmål, møte en tolk eller personer som kjenner systemene har vært en glede og et stort behov for alle. Det blir et felleskap uavhengig av bakgrunn hvor man møtes på samme plattform, sier hun og legger lattermildt til at vafler løser mye for mennesker. 

Vabø er enig med Marti om at det å bli tatt imot og hørt har vært viktig for de nyankomne ukrainerne. Hun forteller videre at det blant de positive øyeblikkene også er rom for å snakke om de ubehagelige og vonde opplevelsene som preger mange.

Viktig å støtte den frivillige innsatsen

Byråd Nødtvedt forklarer at det har vært viktig å støtte den frivillige innsatsen som er mobilisert for å hjelpe flyktningene og det ble derfor raskt etablert en støtteordning hvor det kunne søkes om midler for å utvide eksisterende eller nyopprettede tiltak. 

Både Marti og Vabø uttrykker glede og takknemlighet for støtten som er kommet gjennom kommunens tilskuddsordning. I sommer er planen at flere av tilbudene skal gå som vanlig for å møte flyktningenes behov.