Gå tilbake til:
Du er her:

Ansatte godt fornøyde med arbeidsmiljøet på ØHD

Samtlige som er intervjuet opplever at arbeidsmiljøet er godt på Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD).

Selskapet dinHMS har gjennomført arbeidsmiljøkartlegging ved ØHD. Resultatene viser blant annet at: 

  • De aller fleste ser ut til å trives godt på jobb med sine arbeidsoppgaver og sine kolleger. Samtlige som er intervjuet gir uttrykk for at de opplever at arbeidsmiljøet er godt på arbeidsplassen sin. Enkelte gir uttrykk for at det kollegiale er en av hovedårsakene til at de jobber ved ØHD.
  • Samtlige av de intervjuede gir uttrykk for at de er fornøyde med sine nåværende ledere.
  • 53 prosent mener at klimaet i avdelingen er preget av å være avslappet og behagelig, 36 prosent mener det er oppmuntrende og bemyndigende og 11 prosent ser på det som stivbent og regelstyrt.

Får skryt for kulturbyggingen

- Jeg har hatt et klart inntrykk av at ledelsen ved ØHD gjør en god jobb med å skape en kultur der ansatte trives, samtidig som ressursene utnyttes på en best mulig måte. Utfordringen nå blir å klare og opprettholde dette når ØHD slås sammen med mottaksavdelingen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. 

- Det har vært krevende år for avdelingen og ansatte med høringer og mye negativ medieomtale. Denne rapporten er en svært positiv tilbakemelding fra de ansatte som viser at vårt felles arbeid for et godt arbeidsmiljø, gir gode resultater. Resultatet samsvarer med mitt inntrykk av at ansatte trives godt i jobben sin og viser et stort engasjement for avdelingen. Ansatte har gjort en kjempeinnsats, sier enhetsleder for ØHD, Birger Norderud Lærum. 

Under pandemien har ØHD også kombinert sin vanlige drift med å være kommunens koronaklinikk for pasienter som trenger et alternativ til sykehusinnleggelse. 

Påpeker også utfordringer 

Rapporten påpeker også enkelte utfordringer, som det skal jobbes videre med:

  • Mange er bekymret for at sammenslåing mellom ØHD og mottaksavdelingen skal føre til at avdelingen utvikler seg til å likne mer på et sykehjem, og de  vil da vurdere å finne seg en annen jobb.
  • Noen ansatte opplever at bemanningen på avdelingen tidvis er for lav, og at dette medfører at de ikke rekker å følge opp alle sine arbeidsoppgaver. Noen ansatte opplever at dette bidrar til frustrasjon, stress og utrygghet i arbeidshverdagen.
  • Enkelte gir uttrykk for at tidligere turnover har vært en belastning, men at dette har stabilisert seg nå.

Det er også gjennomført en undersøkelse blant tidligere ansatte ved ØHD. De fleste av disse oppgir at arbeidsmiljøutfordringer var hovedårsaken til at de valgte å slutte i denne avdelingen.