Gå tilbake til:
Du er her:
MO-senteret
Å miste sine nære etter rusrelaterte dødsfall kan oppleves ensomt og stigmatiserende. På Etterlattkafe i MO-senteret på Wergeland kan du treffe andre i lignende situasjon.
Bilde: Silje Arnesen

Åpner egen kafé for etterlatte etter rusrelaterte dødsfall

Onsdag 7. september går første Etterlattkafé av stabelen. Dette skal være et månedlig tilbud for familie, venner og andre etterlatte etter rusrelaterte dødsfall.

Hvert år dør flere hundre mennesker i rusrelatert død. Igjen sitter familie, venner og andre nære med sorgen og smerten. Denne gruppen etterlatte har til nå ikke blitt fanget godt nok opp av kommunens kriseteam. Derfor setter Bergen kommune nå i gang et eget tilbud for etterlatte etter rusrelatert død.

Bakgrunn for tilbudet

Høyskolen på Vestlandet har de siste årene forsket på etterlatte etter narkotikarelatert død (END-prosjektet). De har funnet at denne gruppen etterlatte har høyere sannsynlighet for forlenget sorg, og er mer stigmatisert enn andre som mister sine nære ved brå død. Flere har levd med frykt for dødsfall over tid på grunn av den avdødes rusbruk. De kan ha stor nytte av samtaler, og å møte andre som har opplevd lignende dødsfall. 
 

FAKTA/ Etterlattkafé
 

  • Månedlig tilbud uten timeavtale eller påmelding.
  • Arrangeres første onsdag hver måned, klokken 18.00–20.00 i MO-senteret på Wergeland. Adressen er Storetveitveien 5. 
  • Første gang blir onsdag 7. september.
  • Kafeen skal være et lavterskeltilbud for alle etterlatte som har opplevd rusrelaterte dødsfall uansett når dødsfallet skjedde. 
  • På kafeen blir det et foredrag med ulike tema, etterfulgt av sosialt samvær. 
  • Du velger selv om du vil dele dine erfaringer, og hva du vil snakke om.
  • Det vil være personale med kompetanse på rus, sorg og krisehåndtering til stede.

Du finner mer informasjon om Etterlattkafé, og kontaktinformasjon til Tverrfaglig overdoseteam i Innbyggerhjelpen