Gå tilbake til:
Du er her:
Uteplassen
Tirsdag 14. januar åpnet uteplassen ved MO-senteret Gyldenpris og personer som oppholder seg i gangtunnelen vil bli vist til MO-senteret eller uteplassen.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Åpnet ny uteplass ved MO-Gyldenpris

Gangtunnelen på Gyldenpris har i flere år vært en åpen russcene og tilholdssted for rusavhengige. Bergen kommune ønsker å fjerne den åpne russcenen, og gjøre området tryggere for alle.

Bergen kommune har satt inn to tiltak for å bedre situasjonen på Gyldenpris. Ved MO-senteret Gyldenpris (tidligere Straxhuset) kommer "Uteplassen". Her kan rusavhengige finne ly fra vær og vind, og ha et trygt oppholdssted.

Det andre tiltaket er at det ikke lenger er tillatt å oppholde seg i gangtunnelen under Michael Krohns gate. Bergen kommune har i samarbeid med politiet og Statens vegvesen bestemt seg for igjen å gjøre gangtunnelen under Michael Krohns gate og tilførselsveiene trygge for gående.

Alle som oppholder seg i tunnelen vil få beskjed om at dette ikke lenger er tillatt. Rusavhengige som oppholder seg i tunnelen vil bli bedt om å gå til den nye uteplassen eller inn på MO-senteret. Vakter og politi vil i tiden fremover patruljere i nærområdet til MO-senteret.

Handlingsplan mot åpne russcener

Gjennom handlingsplan mot åpne russcener er det etablert et samarbeid mellom politi, Helse Bergen, Bergen kommune og frivillige organisasjoner innen rusomsorgen. Handlingsplanen har som mål å gjøre byen trygg for alle og skisserer en rekke tiltak. Uteplassen ved MO-senteret Gyldenpris er ett av disse tiltakene.

- Den nye uteplassen skal gi de rusavhengige tryggere og verdigere forhold. For meg er det viktig at de som bor og ferdes på Gyldenpris skal få en tryggere opplevelse av å bevege seg i området. Dette vil ikke løse problemene i nærområdet på Gyldenpris alene, men jeg tror at situasjonen vil bli bedre både for nærmiljøet og for de rusavhengige, sier byråd Lubna Jaffery.

Tjenester på MO-senteret

MO-senteret Gyldenpris består av følgende enheter:

Dagavdeling

Dagavdelingen er et dagsenter som er åpent sju dager i uken. Åpningstidene er mandag til søndag 09.00-13.30 og 15.00-20.30. Her kan de rusavhengige få helsestell, mat og motiverende samtaler.

Brukerrom

Brukerrommet er åpent sju dager i uken fra 08:00-21:45. Brukerrommet er et tilbud til personer over 18 år som injiserer rusmidler. Brukerrommet skal gi en trygg og hygienisk ramme for injisering.

Natthjem for rusavhengige

Natthjemmet har åpent sju netter i uken med seks sengeplasser. Åpent fra kl. 21.00 til 08.00.

Tverrfaglig overdoseteam

Tverrfaglig overdoseteam er et ambulerende team som gir hjelp og veiledning til de som er i særlig risiko for overdoser.