Gå tilbake til:
Du er her:
Fra venstre: Etatsdirektør Rønnaug Frøiland, byråd Lubna Jaffery, fagleder Andreas Heldal, avdelingsleder dagavdeling Hege Njøten, avdelingsleder akuttovernatting Lise Marit Midthun, avdelingsleder brukerrom Grethe Nilsen og enhetsleder Hugo Torjussen
JUBILEUMSKONFERANSE: Fra venstre: Etatsdirektør Rønnaug Frøiland, byråd Lubna Jaffery, fagleder Andreas Heldal, avdelingsleder dagavdeling Hege Njøten, avdelingsleder akuttovernatting Lise Marit Midthun, avdelingsleder brukerrom Grethe Nilsen og enhetsleder Hugo Torjussen.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Markerte 25 år med Strax-huset

I 1994 opprettet Bergen kommune Strax-prosjektet med midler fra Helsedirektoratet. Det ble starten på en utvikling av tjenester for rusmiddelavhengige i Bergen som er unik for landet.

MO-senteret Gyldenpris inviterte til jubileumskonferanse for å feire 25 år med Strax-huset. Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery (Ap) åpnet jubileumskonferansen. Konferansen hadde samlet i overkant av hundre personer fra fagmiljøet.

- Strax-prosjektet bidro til starten på en utvikling av tjenester for rusmiddelavhengige i Bergen som er unik for landet. Etter en spe start i Strax-huset på Florida tilbyr vi i dag et variert omsorg- og tjenestetilbud gjennom fire MO-sentre. I dag gratulerer vi MO-Gyldenpris som den tjenesten hvor det hele startet i 1994, sa byråd Lubna Jaffery ved åpningen av jubileumskonferansen.

Strax-huset på Florida

Midlene i Strax-prosjektet skulle gå til et utvidet tilbud til rusavhengige og ikke det som den gangen var omtalt som "ordinær rusomsorg", - behandlingsplasser. Huset som ble base for aktiviteten var lokalisert ved Florida rett på utsiden av Nygårdsparken. 1. mars 1995 åpnet dørene til Strax-huset. Her skulle "etablerte rusmisbrukere få omsorg og delta i ulike aktiviteter" meldte Bergens Tidende under overskriften "Stoffmisbrukere inn i varmen", samme dag. Anne Loennechen, som ledet Strax-prosjektet ved åpningen, fortalte avisen at målet var å bedre livssituasjonen for de mellom 200 og 400 injiserende rusbrukerne som holdt til i Bergen, flertallet i 30 til 40 års alderen. Tilbudet skulle være et supplement til resten av hjelpeapparatet og samarbeid med byens sosialkontor, bolig - og arbeidsmarkedsavdelingen var vektlagt.

Allerede åpningsdagen flagget Anne Loennechen at Strax-prosjektet hadde ambisjoner om å utvikle og utvide tilbudet ved Strax-huset. Seks ansatte og åpent tre dager i uken mellom klokken 11.00 og 14.00 var bare en forsiktig start. Målet var at huset kunne fungere som base for ulike aktiviteter, - aktiviteter og tjenester som skulle planlegges sammen med brukerne av huset.

I mai samme år var akuttovernatting kommet på plass og siden har det bare gått en vei.

Strax-huset blir MO-senteret Gyldenpris

I dag er Strax-huset under sitt nye navn, MO-senteret Gyldenpris, en velkjent og respektert del av Bergen kommunes sosial- og helsetjenester. MO-senteret Gyldenpris er et ressurssenter med mange tilbud for rusmiddelbrukere over 18 år. I 2018 hadde senteret totalt cirka 57000 besøkende.

Dagavdelingen på MO-senteret er en viktig møteplass mellom brukerne og hjelpeapparatet. Ved siden av mulighet for å få råd og veiledning hos et kompetent personale får brukerne også ivaretatt sine behov knyttet til akutt helsehjelp og ernæring. Dagavdelingen på Gyldenpris er åpen alle dager fra ni om morgenen til halv ni om kvelden, - en solid utvidelse fra et par timer tre dager uken i 1995.

Natthjemmet gir som i 1995 tilbud til rusavhengige kvinner og menn som er uten fast eller midlertidig botilbud, - og tilbudet er mer enn en seng for natten. Her kan brukerne ta en dusj, få vasket klær og delta i sosialt samvær rundt kveldsmat.

I desember 2017 åpnet Bergens første og landets andre sprøyterom på MO-senteret Gyldenpris. Dette brukerrommet utvides nå til å ta imot brukere som vil prøve inhalering fremfor injisering, et viktig tiltak for å bekjempe overdoser og overdosedød.

Se tilbudene ved MO-Gyldenpris