Endringer
Denne modellen ble vist flere ganger under seminaret og viser målsettingen med oppvekstreformen
Bilde: KS

Barnevernsreformen - presentasjoner etter seminar for utvalg

Mandag 17. oktober ble det arrangert seminar for Utvalg for helse og sosial og Utvalg for barnehage, skole og idrett. Tema var barnevernsreformen, også omtalt som oppvekstreformen.

I denne artikkelen finner du presentasjonene som innlederne brukte. 

Seminaret var planlagt og gjennomført som et samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Her er program med introduksjon av innledere samt presentasjon:

Om barnevernsreformen 

Spesialrådgiver Gro Sannes Nordby, KS  
 • Bakgrunn fra det kommunale barnevernet
 • Jobber interessepolitisk i KS sentralt med fagansvar for barnevern
 • Deltar i nasjonal koordineringsgruppe for implementering av barnevernsreformen, har ansvar for KS Barnevernløft og ASSS samarbeidet på barnevernområdet 
 • Har ansvar for KS sin lederopplæring for barnevernledere
Seniorrådgiver Martin Skramstad, KS 
 • Tidligere Ordfører i Løten kommune i 8 år og medlem i fylkestinget i Hedmark i 4 år
 • Arbeider nå som regiondirektør for KS Innlandet, for tiden mest med folkevalgtprogrammet og KS Barnevernløft

Presentasjon: 

Barnevernsreforma som vart til ei oppvekstreform

Seniorrådgiver Bente Cecilie Foss, Statsforvalteren i Vestland
 • Jobber som Seniorrådgiver på helse, - sosial og barnevernavedelingen hos Statsforvalteren i Vestland. 
 • Jobber blant annet med utviklingsoppgaver, tilsyn og rådgivning til kommunene rettet mot alle tjenester som møter barn, unge og foreldre, men særlig vekt på barnevernfeltet.
 • Er utdannet barnevernspedagog med en master i barnevern, og har erfaring både fra kommunal barneverntjeneste og med miljøterapeutisk arbeid i barneverninstitusjoner. 
 • Har de siste 8 årene jobbet hos Statsforvalteren, og har siden høsten 2018 arbeidet med forberedelsene til barnevernreformen. 

Presentasjon:

Barnevernsreformen - muligheter for tjenesteutvikling 

Kommunaldirektør Tommy Johansen, Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering

Presentasjon: 

Hva har vært gjort? Kvalitets- og tjenesteutvikling etter planvedtak, revisjoner og tilsyn

Spesialrådgiver Britt Randi Hjartnes Schjødt, Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering
 • Spesialist i samfunnspsykologi
 • 25 års erfaring fra tjenester barn og unge, PPT og kommunehelsetjenesten
 • Skrevet fagboka Psykisk helse som kommunal utfordring (2012)
Nina Bolstad, leder av kunnskapssenteret i Etat for barn og familie
 • Barnevernspedagog med master i ledelse
Anne Tove T Boga, konstituert etatsdirektør

Presentasjon:

Presentasjon av anbefalingene fra prosjektet «Bergens Nye barnevern»

Prosjektleder Maria Nordheim, psykologspesialist i kunnskapssenteret i Etat for barn og familie
 • Erfaring frå PPT, barnevernstjenesten og kommunehelsetjenesten til barn og unge
 • Leder av fagetisk råd i psykologforeningen siden 2016

Presentasjon:

Hvordan møter barnehagene, skolene og PPS barneverns-/oppvekstreformen?

Kommunaldirektør Marius Bøe, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Presentasjon

Hva er fremtidens barnevern, sett fra ansatte og i lys av reformen?

Tillitsvalgte fra FO og NPF

Ole Mikalsen, hovedtillitsvalgt FO Bergen
 • Erfaring fra barnevernstjenesten
Trude Devik, tillitsvalgt Barne- og familiehjelpen Fyllingsdalen/Laksevåg

Presentasjon: 

Les mer om: