Gå tilbake til:
Du er her:
Fastlege Regin Hjertholm og pasient Eva Skadal
BLIR BEDRE: Fastlege Regin Hjertholm og pasient Eva Skadal vil få nytte av pasientens legemiddelliste.
Bilde: Ingrid Færøyvik/Haraldsplass Diakonale Sykehus

Bergen er nasjonalt utprøvingsområde for Pasientens Legemiddelliste

Pasientsikkerheten løftes til et nytt nivå når helsetjenestene kan dele oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers for den enkelte pasient.

Legemiddelhåndtering er et svært viktig område i utviklingen av visjonen «En innbygger, en journal». Satsingen «Pasientens legemiddelliste (PLL)» skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt. 

Skjermbilde av digitalt møte
DELTOK: Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa og helse- og omsorgsminister Bent Høie
 

Bergen kommune starter som første kommune utprøving av denne nasjonale løsningen, og i dag ble dette markert med et pressemøte på Alrek helseklynge der mange helseaktører deltok digitalt i tillegg til byråd Beate Husa og helseminister Bent Høie.
 

Slik bedres pasientsikkerheten

I dag er informasjonsflyten om pasientenes legemiddelbehandling på tvers av virksomhetene i helsetjenesten krevende. Mye blir sendt via elektroniske meldinger mens noe fremdeles skjer på papir. Risikoen for alvorlige legemiddelfeil er særlig stor i forordning av legemidler, samt i overgangene mellom ulike nivåer i helsetjenestene.

- Det gleder meg at Bergen kommune er første kommune som prøver ut denne nasjonale satsingen på pasientens legemiddelliste, og med det står i front når det gjelder legemiddelhåndtering. Dette vil gi pasientene våre en sikrere legemiddelbehandling, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Målet er at både fastleger, legevakt, sykehus og omsorgstjenester har tilgang til pasientens legemiddelliste. Pasientsikkerheten bedres i kommunens tjenester ved at sykepleiere i kommunale tjenester får korrekt og oppdatert legemiddeloversikt fra pasientens lege, uten behov for tolkning eller oppfølging i etterkant.  Leger i kommunale tjenester vil få oppdatert legemiddelliste på sine pasienter fra legekollegaer i spesialisthelsetjenesten, og vil nå gjennom forskrivningsmodulen få tatt i bruk e-resept for første gang.  

- Utprøving av pasientens legemiddelliste (PLL) i Bergen er noe vi i helse og omsorg i Bergen kommune har arbeidet for å få til over lengre tid. Vi er derfor veldig  glad for at vi nå er i full gang med realiseringen sammen med Helse Vest og direktoratet for ehelse, sier seksjonssjef for ehelse i Bergen kommune, Kristin Brekke 

Gir pasienten oversikt

Innhenting og samstemming av legemidler vil ta kortere tid og redusere risikoen for pasientskade som følge av feil-registrering av opplysninger fra papirutskrift eller annen korrespondanse.

- Som pasient vil du til enhver tid ha tilgang på oppdatert oversikt over dine legemidler, noe som vil gi bedre mulighet til å ta ansvar for egen helse og legemiddelbruk, påpeker Husa. 

Når utprøvingen starter til høsten vil Arna, Åsane og Bergenhus være de første bydelene ut. Fra tjenestene kommunen har ansvar for vil hjemmebaserte tjenester og fastleger starte først og sykehjem følge etter.