Gå tilbake til:
Du er her:
baby
Bilde: Unsplash

Bidra til bedre barselomsorg - delta i forskningsprosjekt

Vi ønsker mer kunnskap om foreldres erfaringer med barselomsorgen den første tiden etter fødselen og håper at så mange som mulig deltar i spørreundersøkelse.

Vi ønsker svar 5-8 uker etter fødselen fra alle foreldre (mødre og fedre) som bor i Bergen. Både de som har fått hjemmebesøk av jordmor fra Bergen kommune, og foreldre som av ulike grunner ikke har fått hjemmebesøk av jordmor.

Hensikten med forskningsprosjektet er å få kunnskap om foreldres erfaringer med barselomsorgen og opplevelse av mestring og trygghet den første tiden etter fødselen.

Det er Høgskulen på Vestlandet (HVL) som er ansvarlige for studien. Prosjektet gjøres i  samarbeid med Bergen kommune, Etat for barn og familie.

Hvis du/dere velger å delta i prosjektet, innebærer det at du/dere fyller ut et elektronisk spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15 minutter. Spørreskjemaet inneholder fire hoveddeler:

1) Spørsmål om barselomsorgen/hjemmebesøk.
2) Bakgrunnspørsmål (alder, sivilstand, fødeland, utdanning, selvopplevd helse, ammestatus etc.).
3) Spørsmål om opplevelse av mestring.
4) Spørsmål om opplevelse av trygghet i tidlig barseltid.

Du/dere skal ikke oppgi ditt navn/fødselsdato/helsestasjon/navn på helsepersonell eller lignende.

Prosjektet er knyttet til tilbudet om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Du finner mer informasjon om dette tilbudet og om spørreundersøkelsen her.