Gå tilbake til:
Du er her:
Kommunale utleieboliger
Kommunale utleieboliger.
Bilde: Anne-Line Grimen

Boligmelding 2020-2026 sendes på høring - slik gir du innspill

Boligmeldingen gir kunnskapsgrunnlag for kommunens boligsosiale satsing i årene fremover. Alle som ønsker å gi innspill til høringen er velkommen. Høringsfristen 8. oktober 2020.

Byrådet vedtok i byrådsmøtet 10. september å sende Boligmelding 2020-2026 ut på høring med fire ukers frist.

- Boligmeldingen er den åttende i sitt slag som blir utarbeidet av Bergen kommune. Den gir både retning for kommunens boligpolitikk og organisering og peker på erfaringer, virkemidler og utfordringer, sier byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Jaffery. 

Ønsker tilbakemeldinger 

Høringsutkastet blir sendt ut til en rekke samarbeidspartnere. 

- Vi ønsker at mange flere enn de som får den tilsendt direkte, sender oss et høringssvar. Dette er en god mulighet til å gi både ris og ros til jobben kommunen gjør innenfor boligfeltet og den muligheten håper vi mange benytter seg av, sier byråden. 

Bergen kommune har gjennom en årrekke jobbet aktivt med boligpolitiske virkemidler som tar for seg enkeltpersoner, husstander eller grupper med behov for assistanse til å etablere seg og/eller opprettholde et selvstendig liv i varige boforhold. Det mer spesielle, individrettede perspektivet og kommunens tiltak og engasjement rundt kommunale boliger og boforhold spiller en sentral rolle i meldingen.  

Rom for alle 

- Boligmeldingen er byrådets kunnskapsgrunnlag til bystyret som viser kommunens ansvar og tilrettelegging for innbyggerne sett fra et boligsosialt ståsted. Meldingen gir pekepinn på hvor det kan være grunnlag for prioriteringer av kommunens innsats,  påpeker byråd Lubna Jaffery.

Byrådet vil se på hvor handlingsplaner må utarbeides. Etter hvert kapittel  i utkast til boligmelding, foreslås oppfølgingspunkter for å iverksette og forsterke eksisterende virkemidler og synliggjøre mulige satsinger. 

Kommunens boligpolitikk skal være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Dette blir spesielt viktig i den pågående fortettingen, der det er viktig at vi legger til rette for en inkluderende og helsefremmende utbygging med mennesket i sentrum. Hvordan alle samfunnsgrupper skal kunne få innpass i fortettingsområder settes derfor på agendaen som et eget tema.   

Vil du delta i høringsrunden? 

Byråden inviterer herved alle som ønsker til å komme med høringssvar. 

Høringssvar merkes med: navn på høringsinstans + høringssvar vedrørende Boligmelding 2020-2026.  

Høringsfrist er 8. oktober 2020 og svar sendes til basb@bergen.kommune.no  

Her finner du Boligmelding 2020-26 og andre dokumenter i saken.