Gå tilbake til:
Du er her:
kvinne med barn helsestasjon
Bilde: Unsplash

BRUKERUNDERSØKELSE: Hvordan opplever du helsestasjonstilbudet i Bergen kommune?

Vi ønsker å gi gode tjenester og inviterer derfor alle brukere av helsestasjonene til å gi tilbakemelding på hvordan de opplever tjenesten gjennom en brukerundersøkelse.

Helsestasjonene er til for å sikre at barn og unge får en best mulig oppfølging når det kommer til helse og velvære. Nå ønsker vi å høre hvordan du opplever tjenestene våre, og håper du vil bruke noen minutter til å svare på noen enkle spørsmål. 

Delta på brukerundersøkelsen

Det er viktig for oss for å få vite hva som fungerer bra, og hvor det kan være rom for forbedring.  Svarene dine er anonymisert, og resultatet vil bli brukt i videre arbeid med å gjøre tjenesten best mulig for alle våre brukere.

Takk for at du tar deg tid til å gi dine tilbakemeldinger! 

Svar på undersøkelsen her