Gå tilbake til:
Du er her:
de som jobber med Boligløftet
SAMARBEIDSMØTE: Dette er de som jobber med Boligløftet: Fra venstre: Siv Stavseng, Etat for utbygging, Bjørn Arne Olsen, Etat for bygg og eiendom, Arne Kristian Kolstad, ABO Plan & arkitektur, Bjarte Høysæter, Etat for boligforvaltning, Mona Tøsdal, Etat for utbygging, Bjørn Solberg, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Ingelin Sørås, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Åshild Blomdal, ABO Plan & arkitektur, Helene Myklebustad, Etat for tjenester til utviklingshemmede, Alice Bigom, ABO Plan & arkitektur, Danijela F. Jecmenica, Byrådsavdeling for helse og omsorg og Nils Sebastian Michelsen, Byrådsavdeling for helse og omsorg.
Bilde: Nina Blågestad

De jobber med å fjerne boligkøen for utviklingshemmede

Møt gjengen som skal skaffe 130 boliger innen 2025.

Bystyret har vedtatt at det skal etableres rundt 130 boliger for personer med utviklingshemming de kommende årene. Nylig har byrådet satt av penger til dette i forslaget til årsbudsjett for 2020 og investeringsplanen for de kommende årene. Byrådet mener det er realistisk å få boligene på plass innen 2025 og forventer at dette fører til fjerning av køen av utviklingshemmede som trenger bolig.

- Boliger til utviklingshemmede er høyt prioritert, og mange avdelinger i kommunen legger nå ned en stor innsats for å klare dette. Jeg får ukentlige rapporter om fremdriften i arbeidet. Vi har god tro på at vi skal klare å gjennomføre Boligløftet innen 2025, sier byråd for helse og omsorg, Beate Husa.

 

Disse gjør jobben

I Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) er det ansatt dedikerte personer som jobber med Boligløftet som satsingen kalles. Nils Sebastian Michelsen jobber bare med Boligløftet. For tiden har han permisjon og da er Bjørn Solberg vikar. I tillegg jobber Danijela F. Jecmenica med privatinitierte samlokaliserte boliger som også bidrar til å redusere antallet utviklingshemmede som venter på bolig. BHO holder også på å ansette en leder for arealteamet innen helse og omsorg, og Etat for utbygging har en egen prosjektleder for arbeidet med Boligløftet, Liv Senneset. En rekke andre fagpersoner og ledere er også involvert i arbeidet. Hver uke er det samarbeidsmøter mellom de ulike aktørene.

 

Slik jobber de

- Det er utfordrende arbeid fordi vi må prøve å skaffe boliger på mange ulike måter, og vi må til enhver tid jobbe med mange ulike prosjekter. Det er aktuelt å kjøpe tomter og bygge selv, men vi ser også på mulighetene for å benytte eksisterende kommunale tomter eller bygge boliger i eksisterende kommunale bygg. Det er også aktuelt å kjøpe eksisterende boliger på det private markedet, sier Nils Sebastian Michelsen og Bjørn Solberg.

- Vår største utfordring er at det tar tid å få på plass nye boliger. Tomter må omreguleres, bygg skal bygges om så de passer til målgruppen og vi må følge lov om offentlig anskaffelse, forteller de.

Det er mange forhold som skal tas i betraktning når boliger skal bygges, blant annet beliggenhet, målgruppe, gjennomføringstid og økonomi. Kommunen vil gå videre med de beste prosjektene, mens en del prosjekter avsluttes etter undersøkelsesfasen da de er uegnet.

- Vi håper å få realisert noen boliger innen relativt kort tid. Blant annet skal vi åpne et nytt bofellesskap i et kommunalt bygg på Laksevåg i løpet av 2020, forteller de.

 

Vil samarbeide med markedet

- I desember i år lyser kommunen ut en konkurranse hvor vi går ut i markedet og søker etter utbyggere som kan stille med egen tomt, og bygge boliger på vegne av kommunen. Vi håper mange private aktører leverer inn tilbud og at responsen på konkurransen blir god, sier Liv Senneset, prosjektleder i Etat for utbygging.

LES OGSÅ: Vil erstatte nedlagt skole med boliger for utviklingshemmede

DEDIKERTE: I Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) er det ansatt dedikerte personer som jobber med Boligløftet.  F.v.: Bjørn Solberg, Nils Sebastian Michelsen og  Danijela F. Jecmenica.
DEDIKERTE: I Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) er det ansatt dedikerte personer som jobber med Boligløftet. F.v.: Bjørn Solberg, Nils Sebastian Michelsen og Danijela F. Jecmenica.
Nina Blågestad

 

Hvem har ansvar for hva i Boligløftet?

● Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvar for å ivareta brukernes behov når boliger etableres.

● Etat for utbygging sørger for prosjektering og utbygging, og Etat for boligforvaltning vil få ansvaret for selve driften av boligene.