Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Anne Karine Aspholt Monsen og Anna Helle-Valle
Anne Karine Aspholt Monsen og Anna Helle-Valle leder Aldringshuben på Alrek der hovedmålet er å bidra til å minske omsorgsspagaten gjennom bedre samarbeid og mer forståelse, samt å plante kreative frø og støtte spirer til løsninger
Bilde: Anna Helle-Valle.

Debatt om aldring og eldreomsorg - Litteraturhuset 19. april

Er du pårørende og kan tenke deg å bidra til å gjøre de eldres situasjon bedre og enklere? Nå inviterer Aldringshuben til folkefest på Litteraturhuset og til å utvikle brukermedvirkningskurs.

Aldringshuben er Bergens nyeste struktur for innovasjon i eldreomsorgen. 

Som prosjektledere for Aldringshuben er Anna Helle-Valle og Anne Karine Aspholt Monsen godt i gang med å inkludere «alle gode krefter» i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene for eldre i Bergen kommune. Skal huben bli et kraftsenter der eldreomsorg løftes fram, trenger de hjelp for å det til. 

– Nå skal vi utvikle kurs for nye bruker- og pårørende-medvirkere og ansatte i tjenestene våre, så nå håper vi at interesserte vil ta kontakt med oss, sier Aspholt Monsen.

Arbeidet med aldringshuben er i tråd med Bergen kommunes satsing på tillit og faglighet som innebærer at ansatte i helse og omsorg skal få brukt sin kompetanse for å komme frem til de gode løsningene for og sammen med brukerne.

Samtaleserie på Litteraturhuset - første 19. april

Anna er psykolog, Anne Karine spesialsykepleier i geriatri – og sammen har de en svært god bakgrunn slik at de kan lykkes med å finne gode, innovative løsninger i eldreomsorgen. På Alrek møtes forskere fra universitet og høyskoler, ansatte fra andre etater, og andre hubdeltakere som gir innspill og bidrar inn i prosjekter.

Aldringshubens nyeste initiativ er en samtaleserie om aldring på Litteraturhuset i Bergen, kalt: Folkefest for fremtiden! Første samtale er 19. april og handler om mangfold og medborgerskap. De kunnskapsbaserte møtene om aldring, er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Haraldsplass Diakonale Sykehus og stiftelsen Siste kapittel. Alle debattene avsluttes med musikk, mat og åpen mikrofon.

Les mer på nettsidene til Litteraturhuset

Vil skape en motkraft

Hub betegner stedet en infrastruktur samles og forgreines, og to-spannet står på for at huben skal bli et møte- og knutepunkt med hovedfokus på å utvikle og videreutvikle tjenestene - for de eldste.

– Tror dere at et såpass teknisk og moderne navn kan skape vansker, slik at dere ikke når fram til de eldre?
– Hub er et engelsk ord for «nav», men det er oppbrukt, og da hadde nok folk blitt litt forvirret, smiler Anna.

Samarbeid på tvers av roller og fag er viktig for en klok og bærekraftig utvikling av tjenestene, så prosjektlederne går bredt ut og inviterer alle som kan yte noe positivt til huben. 

Løfter aldring frem og ut til folket

I aldringshuben skal en løfte fram perspektivene og ideene til brukere (i hjemmetjenesten eller beboere på sykehjem), ansatte og de pårørende. 

–  Vi vil vise at aldring er spennende og angår alle. Kommunen verken skal eller vil klare denne omstillingen alene, sier Anna.

Den vanligste reaksjonen når de forteller om huben er overraskelse og nysgjerrighet, med en positiv undertone.

–  Hvordan oppsto ideen med å starte en aldringshub?
– Vi står i en tid der vi får flere eldre som trenger tjenester og færre yngre til å jobbe i tjenestene, forklarer Anne Karine. 

–  Skal vi klare å opprettholde dagens omsorgsnivå i årene som kommer, vil vi slite, både økonomisk og med å få rekruttert ansatte. 

Nye løsninger trengs for å finne nye måter å organisere tjenestene på.

Vil gi brukerne mer innflytelse

– Brukere, pårørende og ansatte skal få mulighet til å si hva de har behov for og hvilken støtte som trengs der de er, men også hva de ønsker å bidra med. Vi ønsker å skape en arena for samskaping der brukere og pårørende i tjenestene våre skal få en innflytelse. Det handler om å bruke erfaringene til de som har skoene på, forklarer Anne Karine.

Når brukerne skal medvirke kan det skje på tre ulike nivåer: Individ-, tjeneste- og systemnivå.

– Dersom eldreomsorgen skal bygges rundt behovene for målgruppene må vi lytte til de nederst i linjen, sier Anna.

– Hva håper dere å oppnå med huben? 
– Hovedmålet er å bidra til å minske omsorgsspagaten gjennom bedre samarbeid og mer forståelse, samt å plante kreative frø og støtte spirer til løsninger, forklarer Anna.

– Oslo har definert seg som en aldringsvennlig by, og vi ønsker at Bergen kommune skal følge etter og skape verdifulle endringer i sine tjenester til eldre, sier Anne Karine. 

Bli med å lage kurs

Anne Karines mor bor på sykehjem, og som pårørende ønsker hun å være en del av morens liv og engasjere seg i avdelingen der hun bor. 

– Jeg har ofte spurt meg selv: Hva kan jeg gjøre som kan skape en god hverdag for litt flere enn min mor? kommenterer hun. 

– Pårørende ønsker det samme som de ansatte, nemlig brukernes beste. Vi spiller på samme lag, men må bare spille mer sammen så vi kommer oss opp i «eliteserien». Helse – og omsorgstjenestene må tenke større rundt pårørendebegrepet og inkludere både barn og nettverket rundt, sier Aspholt Monsen.

– Og det er klart, når vi får høre historier der tjenestene ikke er gode nok, gir det oss inspirasjon, motivasjon og retning til å ville stå på videre. Aldringshuben trengs, poengterer Anna Helle-Valle. 

– Så kjenner du noen brukere eller pårørende til noen som mottar hjemmesykepleie eller som bor på sykehjem, og viss det kan være aktuelt å bli med å lage kurs, så har vi i Aldringshuben behov for å komme i kontakt med deg, avslutter Anne Karine Aspholt Monsen.

Send gjerne en mail til annekarinea.monsen@bergen.kommune.no.

Tekst: Anne Buset Vassbotn