Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av person med legefrakk.

Dette gjør Bergen for å bedre fastlegesituasjonen

Oppretter to kommunale legekontor og ny enhet med ansvar for fastlegeordningen.

I det siste har fastlegene i Bergen hatt fulle pasientlister, men for øyeblikket er det noen ledige plasser.

Tar lokale grep, etterspør nasjonal satsing

- Alle innbyggere i Bergen skal kunne ha sin egen fastlege, og vi jobber nå med flere ulike tiltak for å bedre situasjonen. Vi holder på å opprette to nye kommunale fastlegekontor som til sammen vil gi 9.000 ledige plasser for pasienter som trenger fastlege. I tillegg oppretter vi nå en ny enhet som skal styrke oppfølgingen av fastlegeordningen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.
- Byrådet prioriterer høyt å sikre at innbyggerne har tilgang til fastlege. Samtidig er det viktig å påpeke at fastlegesituasjonen først og fremst er en nasjonal utfordring. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lovet en nasjonal tiltaksplan for å løse fastlegekrisen som jeg har store forventninger til,  og regjeringen må tilføre betydelige ressurser når de i løpet av våren legger frem planen. Vi har imidlertid ikke tid til å vente på regjeringens tiltak og er derfor i gang med innføringen av flere ulike tiltak i Bergen, sier Husa.

Hun har også hatt et eget møte med helse- og omsorgsministeren for å formidle Bergen kommune sine utfordringer med å skaffe nok fastleger.  

Tiltakene vi holder på med

  • Kommunen etablerer en enhet for allmennlegetjenesten. Enheten skal ha ansvar for oppfølging av næringsdrivende fastleger (for tiden 236 fastleger) og vil være organisatorisk plassert i Etat for helsetjenester. Den nye enheten for allmennmedisin vil også ha ansvar for oppfølgingen av kommunale fastlegekontor og ledelse av prosjektet ALIS-Vest.
  • På grunn av krevende vilkår for fastlegene er det for øyeblikket vanskelig å rekruttere nye fastleger. Kommunen oppretter derfor to nye kommunale fastlegekontor der fastlegene blir ansatte i kommunen og holder nå på å rekruttere leger til disse kontorene.  
  • Planen er å åpne det første legekontoret ved Bergen Helsehus med fire leger i begynnelsen av juni i år. I tillegg til fastlegeoppgavene, skal legekontoret gjøre legeundersøkelse av asylsøkere og flyktninger i samarbeid med Senter for migrasjonshelse (SEMI) og ha legetilbud til papirløse. 
  • Ved Alrek helseklynge som er under oppføring skal kommunen opprette et fastlegekontor med fem legeårsverk. Det nyopprettede fastlegekontoret skal være tett knyttet til forsknings- og utdanningsmiljøene i helseklyngen. Kontoret er planlagt åpnet i september når helseklyngen er klar til innflytting.
  • For å opprettholde eksisterende fastlegestillinger har kommunen også leid inn lege fra vikarbyrå for å fylle ubesatte stillinger. Etat for helsetjenester vurderer nå å lyse ut anbud for slike innkjøp av tjenester.
  • Bergen kommune har også ansvar for prosjektet ALIS-VEST som sikrer rekruttering av leger til  utdanningsstilinger i allmennpraksis.

Kommer flere tiltak

- Fastlegene har kommet med flere konstruktive forslag til andre tiltak kommunen kan gjøre for å bedre rekrutteringen av fastleger. Disse jobber vi med nå, og vi kommer til å komme med forslag til flere tiltak innen kort tid, sier Husa.