Gå tilbake til:
Du er her:
Tsjekkere
I øverste rad finner du i tillegg til tsjekkere, vertskapet fra Bergen kommune. Det er Anne Turid Nygaard, Etat for psykisk helse og rustjenester, byråd Ruth Grung, Audun Pedersen, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, Berit Kleppe, leder Rask psykisk helsehjelp og helt sist i rekken foran en tsjekker står Susanne Albertine Davidsen som er nyansatt i Rask psykisk helsehjelp og som skal jobbe med Recoveryskolen.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Erfaringsdeling mellom Tsjekkia og Bergen

Forrige uke var Bergen kommune vertskap for 18 personer knyttet til psykiske helsetjenester fra Tsjekkia som har vært på studiebesøk.

EØS-prosjekt

Besøket har blitt mulig gjennom EØS-midler fra et såkalt Erasmus prosjekt. De fleste gjestene er erfaringsmedarbeidere i psykiske helsetjenester eller knyttet til et recovery college i Jihlava.

Prosjektet har pågått i 8 måneder allerede, med møter og seminarer på Zoom. Uken i Bergen har hatt et tettpakket program med felles seminarer, samt besøk til en rekke behandlingssteder, aktivitetstilbud og ideelle organisasjoner. Den store gruppen har vært delt i 3 team som har hatt ulike program med to besøk hver dag. I tillegg til mye kunnskap om et mangfoldig tjenestetilbud i Bergen – tar de også med seg tilbake personlige kontakter som er knyttet. Særlig gjelder dette til lokale erfaringsmedarbeidere i Bergen som har vært mye involvert som guider og verter på de ulike stedene.

Runden
Byråd Ruth Grung ønsket å høre hvilket inntrykk de hadde av våre tjenester og snakket med hver enkelt deltaker.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Byråden sto for oppsummering

Byråd Ruth Grung møtte gruppen fredag til oppsummeringsseminar etter uken. Alle i gruppen satt igjen med et godt inntrykk av Bergen og hvordan vi gir tjenester til brukerne fra kommunen. Spesielt var de begeistret for den nærhet og følelse av likeverd som våre tjenester har til brukerne.

Ledere for delegasjonen er en ansatt fra Jihlava polytekniske universitet og en fra et kompetansesenter for psykisk helse i Praha.

Et av de viktige målene er at de to byene skal støtte hverandre i å utvikle recovery-skoler – et kurssenter for personlig vekst og utvikling for mennesker som har utfordringer innen psykisk helse eller rus. Bergen recovery-skole har vært inaktiv gjennom pandemien – men vil restarte igjen til høsten. Mens vi var inaktive som følge av pandemien, klarte de i Tsjekkia raskt å etablere en digital plattform og kanal til brukerne. - Denne erfaringen og kunnskapen tar vi blant annet med oss fra studiebesøket, sa Anne Turid Nygaard fra Etat for psykisk helse og rus.

Besøket avsluttes med en guidet tur på Bryggen lørdag.

Mer informasjon om samarbeidsprosjektet finner du i denne artikkelen.