Gå tilbake til:
Du er her:

Etablerer Familiens hus i fire byområder

I Familiens hus skal tjenester til barn og familie samles på ett sted. Det vil gjøre det enklere for brukerne ved at de henvender seg ett sted hvor de skal få et profesjonelt og helhetlig tilbud.

Familiens hus vil samlokaliserte følgende tjenester i byområdet; barneverntjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen og ergo/fysioterapitjenester til barn og unge.

Vil gi et bedre og mer helhetlig tilbud

Alette Hilton Knudsen
Etatsdirektør Alette Hilton Knudsen, Etat for barn og familie.
Bilde: Andrew Buller

- Når Familiens hus står klar, vil dagens lokasjoner i byområdene bli avviklet. Vi er klar over at samlokaliseringen av tjenestene vil føre til mindre nærhet og lengre reisevei til enkelte tjenester for mange. Derimot mener vi at dette oppveies med de fordelene som samlokaliseringen av tjenestene gir, sier etatsdirektør Alette Hilton Knudsen.

Visjonen med Familiens hus er «en dør inn» og mer samarbeid mellom tjenestene slik at brukerne får et bedre og mer helhetlig tilbud.

- Barn, ungdom og familie skal aldri være i tvil om på hvilken måte de skal kontakte våre tjenester, nå skal de bli en vei inn. Når det er tatt kontakt, skal de får rask og profesjonell respons på sin forespørsel, sier etatsdirektør Alette Hilton Knudsen.

Samlokalisering av tjenester til barn, unge og familier skjer etter føringer fra sentrale myndigheter samt anbefalinger i den vedtatte politiske planen «Bergen barn – byens fremtid».

Her kommer Familiens hus i Bergen

Kommunen jobber nå med å finne lokasjoner, bygge og tilrettelegge arealer til Familiens hus i de fire byområdene; Bergen vest - Fyllingsdalen/Laksevåg, Bergen nord - Arna/Åsane, Bergen sør – Fana/Ytrebygda og Bergen sentrum – Bergenhus/Årstad.

Arbeidet er kommet lengst i Bergen vest - Fyllingsdalen/Laksevåg der Familiens hus er under etablering i Oasen kjøpesenter. Byggevirksomheten er allerede i gang og det forventes ferdig etter sommeren 2021

I Bergen nord - Arna/Åsane er lokasjon nettopp avklart. Familiens Hus kommer i Åsamyrane 289 på Nyborg der Åsane videregående skole, Yrkesopplæringen holdt til.

I Bergen sør – Fana/Ytrebygda og Bergen sentrum – Bergenhus/Årstad søkes det fortsatt etter egnede lokasjoner.