barn
Bilde: unsplash

Felles mottak for bekymringsmeldinger til barnevernet er opprettet

Byrådet besluttet som et strakstiltak at det skulle etableres et felles mottak for bekymringsmeldinger. Mottaket er etablert ved barneverntjenesten i Fyllingsdalen/Laksevåg og er lokalisert til Oasen.

– Etter intens jobbing og innsats, er det i dag en lettelse å kunne meddele at mottaket nå er etablert ved barneverntjenesten i Fyllingsdalen/ Laksevåg og er lokalisert til Oasen, sier fungerende etatsdirektør Anne Tove Boga.

Hensikten med et felles mottak er å sikre mest mulig lik praksis i behandling av meldinger til barnevernet. Alle meldinger til barnevernet behandles i mottaket uansett hvor meldingen eller henvendelsen er mottatt eller sendt. 

Henvendelser til barnevernet foregår som før

Innbyggere og samarbeidspartnere kan henvende seg til barneverntjenestene i byområdene som før dersom de er bekymret for et barn og ønsker å snakke med barneverntjenesten. 

Du kan ta kontakt elektronisk, på telefon, personlig oppmøte eller skriftlig. Meldingen vil så bli behandlet av mottaket.

Når det skal skrives melding til barneverntjenesten, oppfordres både private og offentlige meldere til å benytte nasjonal meldingsportal.

Klikk her for å sende bekymringsmelding elektronisk

Hvis du vil sende brev, ringe eller henvende deg personlig, kontakt barneverntjenesten der barnet bor:

I tillegg har kommunen en egen barnevernvakt som kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Du finner mer informasjon i innbyggerhjelpen: 

Les mer om: