Gå tilbake til:
Du er her:
Spesialhjelpepleier Nina Hauge
GODE TJENESTER: Spesialhjelpepleier Nina Hauge er en av mange som har bidratt til gode hjemmetjenester.
Bilde: ANN KRISTIN BERGE

Fornøyd med hjemmesykepleien på tross av pandemien

88 prosent av brukerne som har deltatt i en spørreundersøkelse er fornøyde med hjemmesykepleien.

Dette er på samme nivå som forrige undersøkelse i 2019. 
– Dette er et resultat ansatte og ledere i hjemmetjenestene kan være stolte av – særlig med tanke på at det har vært en krevende tid med mye smitte og karantene blant både brukere og ansatte i tjenestene, sier byråd for helse og omsorg, Ruth Grung. 

Lav smittefrykt

1462 brukere har sagt sin mening om tjenesten, noe som tilsvarer om lag 37 prosent av alle brukerne. I årets undersøkelse har de også fått spørsmål om hvordan samarbeidet med hjemmesykepleien har vært under koronapandemien. 21 prosent oppgir å ha vært redde for å bli smittet av ansatte i hjemmesykepleien, mens 60 prosent ikke har vært redd for dette. 12 prosent av brukerne har opplevd at hjemmesykepleien har avlyst besøk på grunn av pandemien, mens 6 prosent har selv avlyst besøk i frykt for å bli smittet. Familie og venner har i forholdsvis liten grad (21 prosent) bistått med ting som hjemmesykepleien vanligvis hjelper med.
– Hjemmesykepleien har i stor grad klart å opprettholde sitt tjenestetilbud og skape trygge møter med innbyggerne som trenger deres hjelp. Pandemien har hatt mindre innvirkning på tjenestene enn man kunne fryktet, sier Grung.  
– Jeg er veldig stolt over det ansatte og ledere i hjemmesykepleien har fått til. Vi har ansatte som er svært dyktige i å tilpasse seg utfordringene de møter og som har brukt sin fagkompetanse til å skape trygghet hos brukerne. I tillegg hadde tjenestene forberedt seg godt med gjennomgang av beredskapsplanene sine før pandemien brøt ut, sier etatsdirektør i Etat for hjemmebaserte tjenester, Berit Breistein. 

Flere positive tilbakemeldinger

 • 90 prosent av brukere som får hjelp til å ta medisiner er fornøyde med hjelpen. 
 • 80 prosent av dem som får hjelp til mat og måltider er fornøyde. 
 • 87 prosent av dem som får hjelp til personlig stell er fornøyde. 
 • Om lag 85 prosent av brukerne mener at ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte, og godt over 90 prosent er enige i at de ansatte både behandler dem med respekt og vennlighet.
 • Åsane og Arna er de to bydelene hvor brukerne gjennomgående er mest fornøyde. 

Forbedringsområder

Brukerundersøkelsen viser også forbedringsområder for hjemmesykepleien. Resultatene vil bli brukt i det kontinuerlige utviklings- og forbedringsarbeidet i hjemmesykepleien.

 • 22 prosent oppgir at de som oftest ikke kjenner den ansatte som kommer hjem til dem.
 • 21 prosent er uenig i at de får god oppfølging av primærkontakten. 
 • 8 prosent er uenig i at hjemmesykepleien følger dem opp dersom det oppstår en forandring i deres helsetilstand, mens 25 prosent ikke vet eller har en formening om dette. 
 • Nesten halvparten (49 prosent) er ikke er enige i at nye ansatte viser legitimasjon når de kommer på hjemmebesøk. 
 • 30 prosent oppgir at ansatte ikke gir beskjed dersom de blir mer enn en halvtime forsinket.
 • De fleste brukerne kjenner ikke til at de kan kontakte hjemmesykepleien via helsenorge.no.